Det offentliges næste digitale kvantespring kræver mere it-forskning og samarbejde med universiteterne

It-forskningen skal opprioriteres – både i det offentlige og private – ved blandt andet at stille flere forskningsmidler til rådighed, uddanne flere it-specialister og i endnu højere grad sammenkoble it-forskning og almen forskning, skriver Thomas Riisgaard Hansen, der er direktør for Nationalt Forskningscenter for Digitale Teknologier i DIREC, i dette synspunkt.
Vi er rigtig langt fremme med digitaliseringen i Danmark, men der er stadigvæk et kæmpe potentiale, som vi kan tappe ind i. It kan benyttes til at løse flere af de store samfundsudfordringer. Men der er brug for en bred indsats på it-området, hvis Danmark skal indfri potentialet.
Få fuld adgang til DigiTech?
DigiTech er målrettet professionelle, der arbejder med offentlige it- og digitaliseringsprojekter. Både på kunde- og leverandørsiden.