Destruktiv ledelse ved digitaliseringen på sygehusene

Sundhedsplatformen (SP) er den elektroniske patientjournal, som blev implementeret i Østdanmark i 2016. Forløbet viser mange eksempler på regulært ledelsessvigt, for der var tale om destruktiv ledelse og dermed en destruktiv digitaliseringsproces, hvor koncernledelses konfrontatoriske ledelsesstil forplantede sig ned gennem organisationen, så mange medarbejdere følte sig trynet og truet til tavshed.
God kommunikation er et vigtigt, men ofte noget overset, element i komplicerede forandringsprocesser til at skabe realistiske forventninger og tillid mellem ledelse og medarbejdere. Desværre har kommunikationen fra de to sjællandske regioners ledelser ikke været hensigtsmæssig; tværtimod bidrog den til at skabe helt urealistiske forventninger og efterfølgende mistillid og konflikter mellem ledelse og medarbejdere.
Få fuld adgang til DigiTech?
DigiTech er målrettet professionelle, der arbejder med offentlige it- og digitaliseringsprojekter. Både på kunde- og leverandørsiden.