De store it-projekters tid er forbi

Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet koster for meget, tager for lang tid, skaber ikke nok værdi og er præget af en nulfejlskultur. Men der er en vej ud, skriver Ejvind Jørgensen fra Dansk IT.
Brødtekst

Vi må snart have lært det: De store it-projekters tid er forbi.

De forsinkes, løber over tid og skuffer, når det kommer til resultaterne. Vi er nødt til at erkende naturen af software og innovation. Vi må tillade os at blive klogere undervejs. Vi må omfavne den iboende risiko, som er i digitale udviklingsprojekter. Det kræver lederskab – både politisk og fra toplederne i forvaltningen.

Den gode historie er, at Danmark er et af de lande i verden, der er nået længst med digitaliseringen af den offentlige sektor, til gavn for både borgere, virksomheder og bureaukrati.

Det er ikke noget, som vi bare går og fortæller hinanden. Det er noget, som FN har kåret os til i både 2018 og i 2020, ligesom EU fem år i træk indtil 2019 lagde Danmark i toppen af Desi-indekset om digitalisering i EU.

Det er en position, vi meget gerne skulle fastholde, for digitaliseringen er en af de mest centrale drivere for udvikling af virksomheder og samfund. Under covid-19 har Danmarks stærke udgangspunkt for digitaliseringen været med til at gøre det nemt at holde store dele af administrationen hjemme, uden at det har betydet nævneværdige produktivitetsudfordringer.

Men noget skurrer.

Statens udbudspraksis på digitaliseringsområdet er kørt af sporet

Digitaliseringen kommer ikke af sig selv – den er produktet af politikernes vilje til at se fremad ud over egen valgperiode og investere massive beløb i områder, som ikke nødvendigvis har borgernes umiddelbare interesse. Men det handler også om at give digitaliseringen de rette rammer.

I Dansk IT’s netop offentliggjorte rapport om statens udbudspraksis fastslår vi, at statens digitaliseringsindkøb tager for lang tid, koster (for) mange penge og ikke giver det bedste resultat.

Rapporten konkluderer også, at vi ikke kan kaste skylden på udbudsloven. Den fejler ikke noget. Den skal blot bruges mere offensivt.

Elefanten skal spises i mindre bidder

Udbudspraksis er endt i en forsigtighedskultur med den konsekvens, at tiden løber. Der er fokus på at gøre tingene rigtigt frem for at gøre de rigtige ting.

Bevillingssystemet og den måde, det anvendes på, når vi taler om digitalisering, fremmer ikke, at risikoen reduceres gennem effektive forprojekter med fokus på læring og hands-on erfaring. 

Vi bør tvinge os selv til at spise elefanten i mindre bidder. Så vi bliver klogere. Bevares, det er også mere bøvlet, men der er ingen vej uden om. Al erfaring tilsiger os, at den anden vej fejler.

Hvad var der sket, hvis gældsinddrivelsen var blevet digitaliseret i etaper?

Tænk, hvis vi havde digitaliseret inddrivelse af gæld i kontrollerede etaper. Vi kunne have startet med at tage de mest givtige områder først. Vi kunne have overvejet, om alt skulle digitaliseres. Vi kunne gradvist have kigget lovgivningen efter i sømmene. Vi kunne have overvejet, om staten skulle stå for det hele.

Vi må tage tyren ved hornene og gå en anden vej. Hvis vi vil have befolkningen til fortsat at bakke digitaliseringen af samfundet op, så må vi alle være vores ansvar bevidst og søge en ny diskurs. Det gælder offentlige ledere, it-branchen, rådgiverne og advokater.

Vi må blive bedre. Dygtigere. Ærligere. Vi må også blive bedre til at kommunikere – på modtagerens præmis. Dansk IT opfordrer til refleksion og dialog, fordi samtale fremmer forståelsen. Vi har alt at vinde, og intet at tabe.

Vi skal skabe en borgercentrisk, serviceorienteret og respektfuld offentlig sektor, som er effektivt drevet, og som inddrager borgerne og gør dem til medskabere. En offentlig sektor, der understøtter erhvervslivet med effektiv myndighedsbehandling og service og dermed veksler Danmarks førerposition indenfor digitalisering til at skabe højteknologiske og bæredygtige arbejdspladser.