Corona-pandemien forsinker statistikker og datagrundlag i nyt landspatientregister

Foto : Region Sjælland

Corona-pandemien forsinker statistikker og datagrundlag i nyt landspatientregister

Det nye landspatientregister er grundlaget for at have overblik over, hvad der foregår på de danske hospitaler, og om de behandlinger, der gives, har den ønskede effekt. Siden lanceringen har registeret været ramt af problemer, men nu går det den rigtige vej, lyder meldingen. Corona-pandemien komplicerer dog tingene.
Udviklingen og implementering af det nye landspatientregister, LPR3, har været en hård fødsel, men efter en udfordrende lancering og flere tekniske problemer har sundhedsvæsenet fået registret op at køre på fornuftig vis i regionerne.
Vil du have fuld adgang til DigiTech?
Prøv DigiTech

Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Landspatientregisteret

Landspatientregisteret blev oprettet i 1976 og er et nationalt register over patienter behandlet ved de danske sygehuse.

Registeret indeholder data om danske patienters kontakter med sygehuse i Danmark. På baggrund af data fra registeret laver Sundhedsdatastyrelsen opgørelser på eSundhed.dk, som f.eks. viser antal operationer på de forskellige sygehuse fordelt på køn og alder.

Registeret er desuden kritisk, fordi det blandt andet danner grundlag for økonomisk afregning mellem staten, regioner og kommuner.

Den nye version, LPR3, skal blandt andet gøre data mere tilgængelige og anvendelige.

Den overordnede idé er, at man går fra 'kontakter' til 'forløb', og tanken er, at alle ydelser fra sundhedsvæsenet til en given patient, der vedrører samme behandling, knyttes sammen i, ja, forløb.

Det skal give en mere retvisende datamæssig understøttelse af den kliniske praksis på sygehusene, gøre det muligt at adskille parallelle behandlingsforløb og forbedre monitoreringen af pakkeforløb og nationale kliniske retningslinjer.

Leverandøren er DXC, og udviklingsopgaven koster Sundhedsdatastyrelsen 41,9 millioner kroner.

Dermed bliver det betydeligt dyrere for regionerne at implementere LPR3, end det er for Sundhedsdatastyrelsen at få det udviklet.

Alene i regionerne Hovedstaden og Sjælland har det kostet mere end 112 millioner kroner at implementere den nye version af registeret.

Regionerne Hovedstaden, Sjælland og Midt overgik til LPR3 i weekenden 2-3. februar 2019, mens Nordjylland og Syddanmark koblede sig på en måned senere. 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Version2

Sundhedsdatastyrelsen
Annonceret d. 30-11-2020
Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Annonceret d. 24-11-2020
AARHUS UNIVERSITET
Annonceret d. 24-11-2020
Region Nordjylland
Annonceret d. 24-11-2020