Mere om AI

Livagtige chatbots stiller os i nye etiske dilemmaer

Michael Birkebæk Jensen , Director og NewTech Lead  KPMG Danmark , 27. okt 2020 05:28

Med kunstig intelligens kan vores talende assistenter udvikle sig og blive menneskets nye bedste ven. Når vi begynder at diskutere personlige emner med en robot, så skal vi forholde os til, at det kan have store konsekvenser for os både mentalt og fysisk. Næste generation computerassistenter giver os en række etiske udfordringer, vi både som udviklere og lovgivere er nødt til at tage stilling til.