Foto af Niels.

Niels Damgaard

Niels Damgaard er cand.jur. fra Københavns Universitet. Niels arbejder i Skattestyrelsens nyoprettede Digitaliseringskontor, der skal sikre compliance ved udvikling og implementering af styrelsens IT-systemer, herunder AI-systemer. Niels skrev speciale om problemstillinger ved den nuværende og fremtidige brug af AI til beslutningsstøtte i forvaltningen og ved domstolene.