Julie Gerlings
Julie Gerlings, Carve

Julie Gerlings er kondulent ved Carve Consulting, hvor hun primært har fokus på at bygge forklarbare AI-modeller til beslutningsstøtte. Julie Gerlings er samtidig ved at skrive sin ph.d. om tillid, forståelse og transparens i ML-modeller.