Jonathan Cope
Jonathan Cope, direktør for vandløsninger i RGS Nordic

direktør for vandløsninger i RGS Nordic.

RGS Nordics primære arbejdsområde er modtagelse, behandling og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald forurenet jord, spildevandsslam samt salg af råstoffer. Virksomheden driver mere end 35 modtage- og behandlingsanlæg i Danmark, Sverige og Norge.