Fokus

Etisk AI

Ord som tillid og transparens er blevet lige så vigtige i udviklingen af AI-systemer, som datakvalitet og træningsalgoritmer. Etisk anvendelse af AI er ikke bare imperativt for, at kunder og brugere er trygge ved de intelligente systemer. Det er også et konkurrence-parameter, som skal være med til at give europæisk udviklede AI-systemer en fordel i kampen om at lede AI-kapløbet. 

Men etisk AI er ikke en tjekliste eller en matematisk test. Det er en vedvarende og kompleks diskussion om, hvornår modellens bias er acceptabel, hvornår udsatte grupper behandles ligeværdigt og hvornår AI-systemer gør mere skade end gavn. 

Hos DataTech dækker vi dataetik og etisk anvendelse af AI-teknologi gennem interviews med forskere og eksperter, praksisfortællinger fra virksomheder og udspil til etiske retningslinjer fra både firmaer og organisationer.