business Mere om Vækstfonden
Vækstfonden
Strandvejen 104, 2900 Hellerup, Danmark

Vækstfonden er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejes af den danske stat. Fonden yder finansiering til danske virksomheder ved at investere i venture- og small cap-buyout-fonde såvel som direkte i virksomheder, samt ved at yde lån og garantier i samarbejde med banker og andre private kapitaludbydere.

listOmtale af Vækstfonden