business Mere om Miljøstyrelsen
Tolderlundsvej 5, 5000 Odense, Danmark

Miljøstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet, og er organiseret i fem forskellige centre:

  • Center for Rent vand
  • Center for Sikker kemi
  • Center for Grøn produktion 
  • Center for Rig natur
  • Center for Stab

Styrelsen administrerer lovgivningen om miljøbeskyttelse, der skal sikre ren luft, vand og jord og gode levevilkår for mennesker, dyr og natur. Miljøstyrelsens opgaver spænder vidt - fra at forberede beslutninger for miljø- og fødevareministeren og Folketing over administration af regler til at være klagemyndighed i forhold til en række afgørelser.

(Virk, Miljøstyrelsen)

 

listOmtale af Miljøstyrelsen

Danmarks Miljøportal præsenterer nye mål med fokus på bl.a. klimatilpasning og cirkulær økonomi

5. maj 2020 06:00

Siden 2006 har Danmarks Miljøportal samlet kommuners, regioners og statens miljødata og gjort dem let tilgængelig, og det samarbejde har været en stor succes med mere end 100.000 direkte brugere og 100 eksterne systemer med yderligere 1 million brugere, skriver Danmarks Miljøportal i en pressemeddelelse. Nu kommer Danmarks Miljøportal med ny strategi, der vil give yderligere dataunderstøttelse til Danmarks grønne omstilling. De tre hovedmål i strategien er som følgende: 1) Understøttelse af klimatilpasning og cirkulær økonomi.