business Mere om Danmarks Miljøportal

Et fællesoffentlig samabejde om at samle miljødata fra kommuner, regioner og staten 

listOmtale af Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal præsenterer nye mål med fokus på bl.a. klimatilpasning og cirkulær økonomi

5. maj 2020 06:00

Siden 2006 har Danmarks Miljøportal samlet kommuners, regioners og statens miljødata og gjort dem let tilgængelig, og det samarbejde har været en stor succes med mere end 100.000 direkte brugere og 100 eksterne systemer med yderligere 1 million brugere, skriver Danmarks Miljøportal i en pressemeddelelse. Nu kommer Danmarks Miljøportal med ny strategi, der vil give yderligere dataunderstøttelse til Danmarks grønne omstilling. De tre hovedmål i strategien er som følgende: 1) Understøttelse af klimatilpasning og cirkulær økonomi.