.

Christina Busk

miljøpolitisk chef, Plastindustrien
Christina Busk er miljøpolitisk chef i Plastindustrien. Hun er uddannet cand.techn.soc. (miljøplanlægning) fra Institut for Miljø, Teknologi og Samfund ved Roskilde Universitet, hvor hun bl.a. studerede implementeringsmulighederne i REACH, samspilseffekter mellem kemiske stoffer, vindmølleindustriens konkurrenceevne og livscyklusanalyser af plastprodukter.

Christina Busk