Per Bruun Brockhoff

Per Bruun Brockhoff

Institutdirektør for DTU Compute, professor i statistik

Nyudnævnt digital vismand i ATV.
Institutdirektør for DTU Compute, professor i statistik.
Formand for Repræsentantskabet for Danish Hub for CyberSecurity.
Medlem af bestyrelsen for DigitalLead – Danmarks National klynge for Digitale Teknologier.
Medlem (observatør) af bestyrelsen for DIREC - Danish National Centre for Research in Digital Technologies.
Medlem af den nationale kapacitetsgruppe for 2021-rapport: Gap-analyse af teknologiforståelse i det danske uddannelsessystem fra grundskole til ungdomsuddannelser