Brian Jeppesen
Brian Gottorp Jeppesen, CEO for Mjølner Informatics

Brian Gottorp Jeppesen er CEO for Mjølner Informatics og uddannet M. Sc. Tech, Engineering på Aarhus Universitet