National AI-strategi, 30 millioner til sprogbank og en data science-browser

Foto : nopponpat/Bigstock

National AI-strategi, 30 millioner til sprogbank og en data science-browser

Torsdag præsenterede regeringen sin strategi for kunstig intelligens, der har været ventet siden oktober. I 24 punkter beskriver regeringen en plan til at få Danmark til at gå forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Glemte vi noget?

Så send os et tip på datatech@ing.dk

Etiske principper

1. Selvbestemmelse

Menneskets autonomi prioriteres i udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Mennesket skal som i dag kunne træffe oplyste og selvstændige valg, uden at kunstig intelligens fjerner menneskets selvbestemmelse.

2. Værdighed

Menneskets værdighed skal respekteres i udvikling og anvendelse af kunstig intelligens. Kunstig intelligens må ikke gøre skade på mennesker og skal understøtte retssikkerhed og ikke uberettiget stille personer dårligere. Kunstig intelligens skal respektere demokratiet og demokratiske processer, og det må ikke anvendes til at krænke menneskets grundlæggende rettigheder.

3. Ansvarlighed

Alle led skal være ansvarlige for konsekvenserne af deres udvikling og anvendelse af kunstig intelligens, dvs. blandt andet udviklere, samarbejdspartnere, anvendere, myndigheder og virksomheder. Det skal ved beslutninger og beslutningsunderstøttelse truffet af kunstig intelligens være muligt at stille mennesker til ansvar.

4. Forklarlighed

Forklarlighed indebærer, at man kan beskrive, kontrollere og genskabe data, bagvedliggende logikker og konsekvenser af anvendelsen af kunstig intelligens, fx ved at kunne spore og forklare beslutninger og beslutningsunderstøttelse. Forklarlighed er ikke ensbetydende med fuld transparens omkring algoritmer, da der blandt andet er forretningsmæssige hensyn i den private sektor. Offentlige myndigheder har dog et særligt ansvar for at sikre åbenhed og gennemsigtighed ved brug af algoritmer.

5. Lighed og retfærdighed

Kunstig intelligens må ikke reproducere fordomme, der marginaliserer befolkningsgrupper. Der skal arbejdes aktivt for at forhindre uønsket bias og fremme designs, der undgår kategorisering, som diskriminerer på baggrund af fx etnicitet, seksualitet og køn. Demografisk og faglig diversitet bør være en rettesnor i arbejdet med kunstig intelligens. Seks principper for kunstig intelligens 1. Selvbestemmelse 2. Værdighed 3. Ansvarlighed 4. Forklarlighed 5. Lighed og retfærdighed

6. Udvikling 

Kunstig intelligens kan være med til at skabe store fremskridt for samfundet. Der bør skabes tekniske og organisatoriske løsninger, der understøtter etisk ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens for at opnå størst mulig fremskridt for samfundet fx ved at bidrage til bedre service fra det offentlige og vækst i erhvervslivet.

Kilde: Den nationale strategi for kunstig intelligens.