Model skal hjælpe læger med at prioritere patienter under coronakrise: Vi behøver ikke ny data

Enversion satser på AI, hvor konsekvenserne af en forkert beslutning er lille, men mulighederne for at lave forbedringer er stor.
Brødtekst

Når en patient bliver sendt fra en læge til akutmodtagelsen på et hospital, kan man med patientens sundhedsdata forudse, om det bliver nødvendigt med en indlæggelse, med væsentlig større præcision, end et menneske kan.  

Det er en af konklusionerne fra et større studie, som forskere fra Aarhus Universitet og Regionshospitalet Horsens i samarbejde med it-selskabet Enversion har udført. 

Arbejdet har stået på siden 2018, men nu har Enversion imidlertid fået travlt med at omsætte den viden til et produkt, som kan tages i brug nu, hvor sundhedsvæsenet er gearet op til kampen mod corona.

»Vi kunne se med det samme, at det kunne bruges,« fortæller Enversion-medstifter og CEO Jacob Høy Berthelsen.

Og det til trods for, at modellerne er trænet på data fra en verden inden corona. 

»Vi har ikke svarene. Vi kan ikke ændre algoritmen, for vi har ikke den data. Men det behøver vi heller ikke,« siger Jacob Høy Berthelsen.

Sparer indlægningstid

Ideen med +Prioakut, som produktet er døbt, er at assistere hospitalspersonalet i det øjeblik, en læge eller vagtlæge ringer for at overdrage en patient til hospitalet. 

Personen, der modtager opkaldet, kaldes en visitator. Og det er op til denne person at bestemme, om patienten, der er på vej, er stabil eller ustabil. Hvis det første er tilfældet, skal patienten tilses og forhåbentlig hurtigt hjem igen. Hvis det er en ustabil borger, skal der laves en seng klar, og så er det et andet klinisk forløb, forklarer Jacob Høy Berthelsen.

»Det er en rigtig vigtig beslutning, som tages. Men den eneste information, vedkommende egentlig har til rådighed, er det, lægen siger videre i telefonen. Det andet problem er, at visitatoren ikke får noget feedback på, om beslutningen viste sig at være korrekt,« siger han og fortsætter: 

»Da vi begyndte at undersøge, hvor godt det gik med visitationen, fandt vi frem til, at visitationen kunne være forbedret i 37 procent af tilfældene.«

Enversion forsøgte at træne en model - alene på borgerens sygdomshistorik, som hverken læge eller visitator typisk har tid til at nærlæse. På den baggrund kunne modellen som minimum halvere antallet af visitationer, der havner i den forkerte kategori. 

»Det betyder i praksis, at man kan spare tre timers indlægningstid - for alle akutte patienter,« siger Jacob Høy Berthelsen. 

»Det er en meget lille beslutning reelt set. Det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt de skal på hospitalet eller ej - det skal de. Det er et spørgsmål om, hvad der skal møde patienten, når de kommer. Risikoen forbundet med en forkert beslutning er lille, men mulighederne for at forbedre det er stor.«

Undgå raske på hospitalet

Med corona-epidemien er intet i sundhedsvæsnet, som det plejer. Heller ikke visitationen. Men Jacob Høy Berthelsen satser alligevel på, at +Prioakut kan blive implementeret i praksis på danske hospitaler. 

»Lige nu er det kun mere vigtigt at visitere korrekt, for det værste, du kan gøre, er at tage en stabil borger ind på hospitalet, hvor risikoen for at blive smittet er langt højere,« siger Jacob Høy Berthelsen og fortsætter: 

»Konfigurationen er en anden, men problemet er det samme. Vi kan stadig tage stilling til, om en borger er ustabil eller ej, fordi det er vigtigt, at folk ikke kommer ind på hospitalet unødigt.«

Vil den usædvanlige situation ikke være meget svær at håndtere for en model trænet på historiske data?

»Det kan sagtens være, at borgere har en anden sygdomsadfærd lige nu. Hvis folk begynder at gå til lægen oftere, kan det påvirke vores algoritme. Men fordi basislinjen på 37 procent patienter, der havner i den forkerte kategori, er så høj, så kan modellen stadig gøre det bedre, selv hvis den ikke får samme løft,« siger Jacob Høy Berthelsen og tilføjer: 

»Algoritmen vil højst sandsynligt ikke være lige så god som normalt. Men det er visitationen sandsynligvis heller ikke, fordi man står i en anden situation.«

Væk med opkald

Endnu er +Prioakut ikke implementeret. Det kræver adgang til live patient-data, og det er ikke en simpel juridisk manøvre, fortæller Jacob Høy Berthelsen, der dog mener, at det vil ske snart. Særligt ved Regionshospitalet Horsens og i Nordsjællands Hospitaler er man interesseret i løsningen. 

Jacob Høy Berthelsen håber på, at de første brugere ikke bare har mod på at anvende AI-løsningen, men også ændrer deres proces omkring, hvordan patienter visiteres. 

»Vi er overbevist om, at hvis vi ikke også ændrer processen, får man ikke de resultater, man ønsker. Det, vi egentlig gerne vil, er, at telefonopkaldet bliver droppet. I langt de fleste tilfælde ser lægen ikke opkaldet som noget, der giver værdi,« siger han og fortsætter: 

»Det, vi ser, er, at der kommer langt mere information på skrift i henvisningen, end der bliver givet i telefonen. Og den skriftlige henvisning kan vi langt nemmere lade indgå i modellens vurdering. Lige nu halverer vi antallet af fejl, men vi forventer, at det bliver endnu bedre, når vi også træner på informationen i henvisningen fra lægen.«