»Historisk vigtigt« projekt er afsluttet: Her er 5 læringspunkter fra grunddataprogrammet

Foto : Mirexon / Bigstock Photo

»Historisk vigtigt« projekt er afsluttet: Her er 5 læringspunkter fra grunddataprogrammet

Efter over syv års arbejde er et af Danmarks største digitaliseringsinitiativer nogensinde blevet afsluttet. En evaluering af programmet kaster lys over, hvad der gik godt, og hvor der blev lavet fejl.
Et punktum er blevet sat for et af danmarkshistoriens hidtil største og mest betydningsfulde digitaliseringsprojekter. Efter mere end syv års arbejde på tværs af flere ministerier, kommuner, regioner og it-leverandører er grunddataprogrammet blevet afsluttet.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Sådan er evalueringen lavet

PA har gennemført evalueringen af grunddataprogrammet med fokus på de fem områder: Vision og formål, organisering, styring, tidsplaner og interessenter.

Evalueringen er baseret på en interviewrække med grunddatabestyrelsen og centrale medarbejdere, et survey til grunddataprogrammets programdeltagere, en workshop med særlig fokus på ejendomsområdet samt en analyse af grunddataprogrammets styringsdokumenter.

Surveyet er udsendt til 102 interessenter, hvoraf 67 respondenter har besvaret surveyet. Dette giver en besvarelsesprocent på godt 66%. Respondenterne blev bedt om at evaluere grunddataprogrammet med udgangspunkt i deres primære rolle i grunddataprogrammet.

Der er blevet gennemført 24 interviews. Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer samt den tidligere formand for bestyrelsen er blevet interviewet. Derudover er delprogramledere, medlemmer af Styregruppen for Implementering, medarbejdere fra grunddatasekretariatet, et medlem af arkitekturforum, repræsentanter fra KL samt programlederen blevet interviewet.

Endelig er en række arbejds- og styringsdokumenter blevet gjort tilgængelige af Digitaliseringsstyrelsen til analyse. Dette inkluderer kommissorier, strategier, tidsplaner, kommunikationsindsatser, tidligere programreviews mv.

Kilde: PA Consulting & Digitaliseringsstyrelsen.