Enorm datavask fandt tusindvis af borgere med ikke-eksisterende adresser

Foto : Phanuwat Nandee/Bigstock

Enorm datavask fandt tusindvis af borgere med ikke-eksisterende adresser

Efter fem års arbejde er alle danske adresser og vejnavne nu samlet i Danmarks Adresseregister, hvor kvaliteten af de eksisterende adressedata er kvalitetsforbedret efter en grundig datavask, og hvor mere end 100.000 nye adresser er oprettet.
Der findes omkring 3,6 millioner forskellige adresser i Danmark, og de er ikke altid lige nemme at navigere rundt mellem. Når ambulancen skal hurtigt frem, eller valgkortet skal ud før et folketingsvalg, er det en fordel at have et samlet register, hvor ændringer af adresser fra forskellige myndigheder automatisk bliver opdateret.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet har siden 2013 arbejdet for at samle grunddata på tværs af statens it-systemer, så den offentlige og private sektor effektivt kan anvende dem.

Arbejdet med grunddata har blandt andet til formål at standardisere data, så det bliver muligt at kombinere data fra forskellige kilder, at kvalitetssikre data og distribuere fra en fælles platform, Datafordeleren. Grunddataprogrammet består af otte delprogrammer:

• Fast ejendom
• Personer
• Adresser, veje, områder
• Virksomheder
• Vand og Klima
• Landkort og Geografi
• Datafordeleren
• Datamodellen


Adresseprogrammet er den del af Grunddataprogrammet, som knytter adresser, vejnavne, administrative grænser og stednavne sammen i nogle nye, forbedrede og ens modellerede dataregistre. Det gør dem lettere at anvende i sammenhæng, og sikrer at der ikke er tvivl om kilden til de autoritative data, og alt dette skaber mulighed for mange samfundsmæssige gevinster.

Kilde: Grunddata.dk