»Den dag jeg ikke længere har indflydelse, er jeg her med sikkerhed ikke længere«

Foto : Privat

»Den dag jeg ikke længere har indflydelse, er jeg her med sikkerhed ikke længere«

Fleksibilitet, frihed og mulighed for at løfte lidt over det hele er de afgørende elementer for DXC's data scientist Mahan Semnanipour.

Egentlig har Mahan Semnanipour titel af rådgiver hos DXC. Og før det stod der både business analyst og chefkonsulent på visitkortet. I virkeligheden er titlen underordnet. 

»Jeg er ikke med i noget titelræs,« forklarer han. 

En enkelt titel har formentlig også svært ved at favne den palet af opgaver, Mahan Semnanipour har opsøgt og taget på sig i den internationale it-virksomhed. 

Her arbejder han med DXC's storkunder på skatteområdet, knækker konkrete data-opgaver og fungerer som rådgiver for en 20 år ældre direktør for at hjælpe ham skabe en kultur, der er fremmende for digital transformation. Alt sammen er med til at gøre jobbet til et holdbart match for Mahan Semnanipour. 

»Jeg er typen, der gerne vil gå og løfte lidt over det hele. Jeg er et godt sted lige nu, hvor jeg bl.a. får lov til at skrive memoer om skattesvindel, jeg får lov til at deltage i strategiske møder, og jeg får lov til at påvirke kulturen i selskabet.«

»At have indflydelse på den retning vi går i, hvor man kan være med til at finde frem til, hvor skoen trykker hos os selv og kunden – det er det afgørende,« understreger Mahan Semnanipour, der kom til DXC i 2017. 

»Det tidspunkt, hvor jeg ikke længere har den medindflydelse, fordi der kommer en direktør, der gerne vil gøre ting bag lukkede døre, eller når jeg ikke længere laver nogle ændringer eller påvirker måden, vi behandler vores kunder på – det er den dag, jeg med sikkerhed ikke kommer til at være her.«

Svær at erstatte

For Mahan Semnanipour er jobglæden hos DXC tæt forbundet med en høj grad af frihed og fleksibilitet.

»Hvis jeg har en række større og mindre opgaver, så strukturerer jeg selv, hvordan jeg griber dem an. Og der er tillid til, at man leverer. Hvis jeg bliver bedt om at løse et problem, som har højeste prioritet, kan jeg tage det med kunden, som jeg vurderer det bedst, uden at nogen chefer ånder mig i nakken,« siger Mahan Semnanipour og fortsætter: 

»Den fleksibilitet og det frihedsmandat, som DXC giver mig, betyder utrolig meget.«

Frihedsfølelsen er godt hjulpet på vej af at være svær at erstatte og ikke være bekymret over, hvor det næste job skal komme fra, beretter han. 

»For nylig var der et salgsseminar, hvor direktøren gerne ville have mig med, det måtte jeg dog melde fra til,« forklarer Mahan Semnanipour og fortsætter:

»Jeg er interesseret i to ting – at vores kunder er glade, og at mine kolleger har det godt. Jeg valgte derfor at fokusere på mine igangværende opgaver.«

Den samme form for tillid giver Mahan Semnanipour mulighed for at tage beslutninger, som han ellers ikke ville tage.

»Jeg ved, at hvis kunden er glad, og DXC ikke har tabt penge, så har vi opnået en pareto-optimal tilstand. Det kan betyde, at jeg nogle gange må tage nogle beslutninger lidt uden for den måde, som vi normalt gør det på,« forklarer han, 

»Jeg er regelrytter af natur. Men det er sundt for os, at vi som virksomhed og medarbejdere er lidt risikovillige. Som efterspurgt data scientist, så kan jeg have tendens til at være lidt mere risikovillig, særligt når det er til gavn for kunden,« siger Mahan Semnanipour.

Objektiv og skeptisk

Mahan Semnanipour har en bachelor i jura og en kandidat i økonomi – begge fra CBS. Det gav et naturlig indgang til arbejdet med skatteret, og siden data science – en disciplin som kræver nysgerrighed, kreativitet og en kritisk sans, hvis man spørger Mahan Semnanipour.

»Som data scientist er man undersøgende, objektiv og meget, meget skeptisk. Stort set lige meget, hvor fra man får sit materiale, starter man med at tænke, det her er ikke rigtigt.«

»Som person er jeg meget naiv, og tror på det bedste i folk. Men når det kommer til tal, så skal jeg have helt styr på det. Hvis jeg sidder til et møde, og alle revisorerne siger, at svindel på skatteområdet har noget at gøre med manglende revision, så er der en bias, for det er hvad revisorerne får penge for. Spørgsmålet er om man kan se på tallene, at det forholder sig sådan,« siger Mahan Semnanipour. 

»Det er den tilgang, man skal have. Hvis man får en rapport fra en brancheforening, en fagforening eller et mediehus, så vil der altid være en bias.« 

»Data kan f.eks. fortælle, hvilke af de 190 afgiftstyper, Skatteforvaltningen opererer med, der har størst tendens til ikke at blive indberettet korrekt. Og data kan fortælle, at når afstanden til København stiger, så falder compliance-graden også. Det er viden, som Skatteforvaltningen kan bruge til at planlægge deres indsats efter,« forklarer Mahan Semnanipour. 

Tid til talnørderi

I arbejdet med rådgivning, strategi og kultur er tiden til talnørderi til tider begrænset. Det har Mahan Semnanipour og DXC også fundet en løsning på. 

»Sideløbende med mit arbejde i DXC har jeg fået lov til at påtage mig har jeg fået lov til at påtage mig noget bestyrelsesarbejde i forskellige fintech-virksomheder, som er med til at udfordre mig yderligere. Her kan jeg få lov at arbejde med AI, og jeg kan analysere regnskabstal, saldobalancer, targets med videre, som jeg ikke altid får nok af her i DXC,« siger Mahan Semnanipour og fortsætter: 

»Det giver mig mulighed for mentalt og fagligt at udfordre mig selv. Det betyder utrolig meget, at de giver mig plads til andre beskæftigelser.«

På andre områder er arbejdet på DXC rigeligt udfordrende, understreger Mahan Semnanipour.

»En af de største udfordringer, jeg skal håndtere som data scientist er, at hvis jeg har lavet et stykke materiale, som jeg skal præsentere, så kan jeg risikerer, at der er nogle hensyn, som jeg har overset - det kan være politiske hensyn eller signalværdier,« forklarer han og fortsætter: 

»Jeg kan risikere, at møde ind og få at vide, at det arbejde jeg har lavet, ikke kan bruges, og at jeg skal starte forfra. Derfor bliver jeg nødt til at have et mindset, som forbereder mig på, at alt hvad jeg møder af forhindringer er helt OK. Jo flere forhindringer jeg møder, desto højere fagligt niveau leverer jeg.«

På andre områder er det kultur, der udgør udfordringen. Det ser Mahan Semnanipour også som en mulighed for at udvikle sig. 

»Jeg kan have tendens til at sætte foden på speederen,« siger han og fortsætter:

»Nogle gange har vi møder med kunder, og der er mange flere til stede, end dem der er direkte involveret i projektet. Og når man spørger dem, siger de, at de er med på en lytter. Jeg har lyst til at anmode alle dem, der er med på en lytter, om, at de gerne må gå udenfor og vente på, at vi har fundet en løsning. Men det dur ikke, vi kan ikke rykke hurtigere end kunden gør. Vi skal have alle med.«

 

Data science-profilen

Data science er et disciplin, der udføres af mange forskellige personer i mange forskellige stillinger og med vidt forskellige baggrunde. Fælles for dem alle er, at virksomhederne har svært ved at tiltrække dem og holde på dem. 

I en ny interview-serie sætter DataTech fokus på, hvad der motiverer og engagerer forskellige data-professionelle i deres nuværende stilling. Vi spørger dem, hvordan de kom dertil, og hvad der kunne få dem til at søge videre. Og om, hvordan de oplever deres hastig udviklende fagfelt. 

Her er første skud på stammen. Kender du en data scientist, vi bør tale med, så skriv til mab@ing.dk.

Mahans råd: Hav en strategi

Virksomheder, som har en gennemsigtig Digital Governance-strategi, kan have tendens til at tiltrække og fastholde de rigtige data scientists.

En klar digital governance-strategi, som definerer ansvar, roller og beslutningsgange i forhold til en virksomheds digitale tilstedeværelse på tværs af platforme og kanaler, er et vigtigt rammeværk, da det gør det nemmere for interessenter at forholde sig til den.

Nøgleelementer er ansvarsfordeling, aktivering af det agile samarbejde, tilstræbt growth mindset culture, opgør med nulfejlskultur og industrialderens rigide arbejdsmønstre. Dertil kommer behov for løbende investeringer i foryngelsesprogrammer for at undgå videntab, når en medarbejder forlader virksomheden. 

Ansvar og eksekvering må ikke aldrig falde mellem to stole. Endelig er det vigtigt, at virksomheden (organisationen) sikrer konsistens i content og brand.