Datatilsynet politianmelder og indstiller første GDPR-bøde

Foto : MI grafik

Datatilsynet politianmelder og indstiller første GDPR-bøde

Fra Version2: Knap 9 mio. personhenførbare taxature er blevet gemt uden et sagligt formål, vurderer Datatilsynet.
Taxa 4x35 er blevet indstillet til en bøde på 1,2 millioner kroner for manglende sletning af kundernes oplysninger. Det oplyser tilsynet i en meddelelse.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Datatilsynet konkluderer i sagen mod Taxa 4x35
  • At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra e (opbevaringsbegrænsning), idet virksomhedens procedure for anonymisering af personoplysninger er utilstrækkelig.

  • At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra c (dataminimering), idet virksomhedens opbevaring af kunders telefonnummer i 5 år ikke har været nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de opbevares.

  • At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra b, idet virksomheden ikke entydigt har haft fastlagt, med hvilken behandlingshjemmel kunders telefonnummer er blevet opbevaret i 5 år efter kørslen af en taxatur.

  • At Taxa 4x35 ikke har overholdt kravene i databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra e, idet virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har dokumenteret de sletninger, der er foretaget i systemerne og virksomhedens procedurer herfor.

Kilde: Datatilsynets afgørelse i sagen