Danmarks største computere står på en containerplads i den nordlige ende af DTU Campus Risø ved Roskilde. Nyt strategioplæg foreslår ny organisering og flere midler til digital forskningsinfrastruktur
Danmarks største computere står på en containerplads i den nordlige ende af DTU Campus Risø ved Roskilde. Nyt strategioplæg foreslår ny organisering og flere midler til digital forskningsinfrastruktur

Foto : Laurids Hovgaard

Danske universiteter drukner i data: Millioninvesteringer på vej til digital infrastruktur

Der er brug for en mere fastforankret organisation til at sikre temposkifte i den danske digitale forskningsinfrastruktur. Sådan lyder det i en ny national strategi for digital forskningsinfrastruktur.
De danske universiteter er ved at drukne i data.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Deic - Danish e-Infrastructure Cooperation

DeiC - Danish e-Infrastructure Cooperation - blev dannet den 19. april 2012, med det formål at understøtte Danmark som e-Science-nation gennem levering af e-Infrastruktur (computing, datalagring og netværk) til forskning og forskningsbaseret undervisning.

DeiC er etableret under Uddannelses- og Forskningsministeriet ved akt. 70 af 19 april 2012. DeiC hører organisatorisk under Styrelsen for Forskning og Uddannelse og er ikke en selvstændig juridisk enhed.

DeiC er en virtuel organisation, hvilket betyder, at alle medarbejdere er ansat i andre organisationer, primært på Danmarks Tekniske Universitet og til en vis grad på Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Københavns Universitet.