Når hurtige teknologier går langsomt

Brødtekst

Det forlyder med jævne mellemrum, at udviklingen i legal tech går for langsomt. Senest var det konklusionen i den nyligt udgivne Nordic General Counsel Report, som bl.a. er en analyse af, hvor langt de danske virksomheder er nået med automatiseringen af det juridiske arbejde. "Vi kan konkludere, at automatiseringen i juridiske afdelinger sker i et langsomt, men optimistisk tempo," står der i rapporten.

Konklusionen angår isoleret set kun virksomhedernes juridiske afdelinger, og det kan undre, at man lige netop dér ikke har sat mere turbo på, da legal tech-produkter typisk kan forbedre enhver bundlinje ganske markant; et forhold, som de fleste virksomheder har stift fokus på. Indtrykket fra sidelinjen hos nogle af os, der producerer legal tech-produkter, er dog, at der endnu ikke er en ledelsesforankret tro på, at legal tech giver bedre kvalitet, højere effektivitet og optimerer udnyttelsen af medarbejdernes viden der, hvor legal tech stadig ikke kan hamle op med menneskets kreativitet, mønstergenkendelse og empati.

Hos advokatfirmaerne er udviklingen præget af et opdelt marked. Nogle – typisk større – kontorer investerer massivt i legal tech som first movers, for dér er erkendelsen klar: Gevinsterne ved legal tech skal høstes i dag, hvis vi skal klare os i konkurrencen i morgen.  Andre steder satser man nok mere på at være fast follower, og det kan der også være gode grunde til, al den stund at investeringerne ikke er små.

Chatbotten som klientrelation

Der er dog ærgerlige snubletråde i lovgivningen, som på langt sigt kan hæmme advokaternes satsninger på området. For eksempel er der etiske konflikter, der for advokater lurer om hjørnet, hvis man begiver sig ud i legal tech-betjening af sin omverden. 

Lad os tage et eksempel. Hvis man opfinder en juridisk chatbot, der kan give simple svar på simple spørgsmål, er der så etableret en klientrelation? Og gælder det også, selvom der ikke opkræves betaling? Hvis svaret er ja, hvordan sikrer advokaten sig så, at modparten til den klient, der har søgt svar først, ikke også går ind og trækker et svar i chatbotten? Hvorfor er dette vigtigt, kan man spørge. Her peger pilen på de advokatetiske regler, hvorunder advokaten i forbindelse med en sådan betjening af ”begge sider” måske bliver inhabil og derfor kan blive idømt en bøde i Advokatnævnet.

Mellem klassiske og nye advokatdyder

Lad os se på et andet eksempel, der kan risikere at sætte tempoet i udviklingen af legal tech-produkter ned. Retsplejeloven bestemmer, at advokatvirksomheder kun må beskæftige sig med kontraktskrivning, juridisk rådgivning og retssagsførelse, som ydes over for klienter. Med andre ord klassiske advokatgerninger og hvad der dertil hører og som leveres til en klient.

Hvis en advokatvirksomhed imidlertid opfinder et legal tech-produkt, som kan sælges som stand alone-produkt – eller som i hvert fald kan sælges til andre end lige dem, der i forvejen (eller i forbindelse med produktet) også køber rådgivning mv. hos advokaten – så er det faktisk ulovligt, for så bedriver advokaten ikke længere advokatvirksomhed; der er jo i så fald ingen ”klient”, der søger råd til kontraktskrivning eller retssagsførelse osv.

I et sådant tilfælde skal advokatvirksomhedernes partnere i stedet oprette et nyt selskab med alle partnerne som aktionærer, som så kan udvikle og sælge produktet. Det er dog ingen enkel øvelse, blandt andet fordi den juridiske viden, som skal ned i produktet grundet skattereglerne, skal købes af advokatvirksomheden til ”markedspris”, ligesom produktets betaversioner også skal faktureres til advokatvirksomheden, hvis det på nogen måde tilfører værdi for advokatkontoret. Og pludselig sander projektet til i intern administration. 

Det at etablere et sådant selvstændigt selskab kræver, at man gør sig nogle overvejelser. Skal alle partnere trække overskud ud? Lade det beskatte for derefter at investere det i en ny virksomhed? Eller skal det være på frivillig basis? Og når partnere i advokatvirksomheden udtræder, skal de så også udtræde af selskabet, eller må de blive som passive investorer? Hvis ikke, skal der ved hvert nyoptag og udtrædelse ske et kompliceret opgør, hvor selskabet skal værdiansættes til brug for aktiehandlen. Igen en masse administration og omkostninger, som andre erhvervsdrivende ikke i samme omfang behøver påtage sig og som i sidste ende gør produkterne dyrere, end de behøver at være. Dermed går en del af det demokratiserende element ved legal tech, nemlig den lavere pris, tabt.

Demokratisering af juraen, men…

Summa summarum er der i dag et krydspres mellem på den ene side branchens lyst og evne til at innovere til glæde for kunderne og samfundet (det indbyggede demokratiske element i legal tech, som gør juraen tilgængelig for flere) og på den anden side branchens uomtvistelige fokus på ordentlighed og etik. Som Advokatrådet selv formulerer det: Stort set alle regler, der gælder for advokater, har rødder tilbage fra skrivemaskinernes storhedstid. Den hastige samfundsudvikling kalder på refleksion over reglernes egnethed i fremtidens retssamfund.

Det skal nu ikke afholde os fra at mose på. At sætte jura på formel og prøve kræfter med, hvor langt vi kan gå i retning af beslutningsstøtte til de hårdt pressede domstole, billiggørelse af klassiske advokatydelser, og – ikke mindst – at gøre svar på juridiske spørgsmål lettere tilgængelige for alle; effekten heraf må ikke undervurderes i en tid, hvor retshjælp på biblioteket fra den lokale advokat bliver sjældnere, i takt med at advokater fusionerer og samler sig i de større byer.

Selvom der i dag ikke findes sikre svar på de etiske spørgsmål, som kan rejses, så har vi advokater dog den bagstopper, at det i sidste ende er Advokatnævnet og domstolene, der skal fortolke reglerne, og her spores heldigvis en erkendelse af, at reglerne også skal afspejle den tid, som de skal fungere i. Så selvom det vil være kærkomment med klare, forudsigelige regler, så er der indtil disse foreligger trods alt grund til at tro, at alle bakker op om, at udviklingen peger ind i fremtidens mere digitaliserede retssamfund.
 

Prøv DataTech gratis

DataTech giver dig ny viden, cases og erfaringer med at lykkes med AI og data science i praksis. Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her