DMI forsætter gavebod: Giver gratis adgang til data om lyn og hav i realtid

Foto : Bigstock

DMI forsætter gavebod: Giver gratis adgang til data om lyn og hav i realtid

Lyndata, havtemperaturer og vandstandsmålinger kan øge sikkerheden og hjælpe med planlægning særligt inden for energibranchen og sejlads.
DMI er på vej med flere åbne vejrdata. I foråret åbnede ballet med meteorologiske observationsdata, dvs. rådata om temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer i Danmark og Grønland, som blev lagt gratis ud.
Vil du have fuld adgang til DataTech?

DataTech skriver til dig, der arbejder professionelt med data og analytics. Vi giver dig inspirerende cases, nyheder og debat om alt fra Machine Learning-modeller til dataetik.

Prøv DataTech gratis

DataTech giver dig ny viden, cases og erfaringer med at lykkes med AI og data science i praksis. Få 3 ugers gratis og uforpligtende prøveabonnement

Klik her
Frie Data på DMI
  • DMI’s store mængder meteorologiske data bliver gjort frit tilgængelige i seks faser fra 2020 til 2023 og vil kunne hentes fra en selvbetjeningsløsning på DMI.dk
  • Meteorologiske observationsdata, som temperatur, nedbør og vind fra DMI's netværk af vejrstationer i Danmark og Grønland, er allerede blevet gjort tilgængelige.
  • Nu følger data om havtemperatur, vandstand og lyn. Og fra 2021 og frem kommer turen til bearbejdede data i form af klimadata, radardata og prognosedata. Data leveres i realtid og understøttes 24/7, så myndigheder og erhverv har mulighed for at bruge data direkte i deres egne systemer.
  • Kystdirektoratet og DMI deler myndighedsrollen i forhold til overvågning af vandstand, og Kystdirektoratet stiller derfor også deres data til rådighed via. DMI’s selvbetjeningsløsning.
  • Frie Data hentes via Statens IT GovCloud-løsning, som er en stabil og sikker distributionsplatform, der kan håndtere de mange forskellige former for vejrdata, som konstant løber ind og beregnes.
  • Viden om vejret er f.eks. en vigtig komponent for energieffektiviseringer. Fri adgang til detaljerede vejr- og klimadata giver mulighed for bedre varmestyring og energibesparelser i både den offentlige og private sektor.
    DMI’s Frie Data vil gøre det lettere at udvikle automatiske styringssystemer og vil dermed kunne bidrage til at optimere produktionen f.eks. inden for landbrug og energisektoren. På den måde kan DMI’s data hjælpe med at reducere udledningen af drivhusgasser.
  • I en undersøgelse fra 2016 vurderer Deloitte, at gratis meteorologiske data i el-, fjernvarme- og landbrugssektoren kan give effektiviseringer for mod 135 mio. kr. årligt.
  • Rambøll har ligeledes i 2017 peget på et uopdyrket markedspotentiale på op mod 106 mio. kr. pr. år i ydelser relateret til vandmiljø- og vandressourceforvaltning.

Kilde: DMI