Thumbnail
Anders Bogsnes, Tech Lead for Analytics og Machine Learning , Alm. Brand

Anders Bogsnes er Tech Lead for Analytics og Machine Learning ved Alm. Brand.
De primære fokusområder er at udvikle infrastruktur og værktøjer til brug i dataanalyse.
Han er også aktiv som organisator for Pydata Copenhagen.