Johan Busse

Johan Busse

Formand, Dataetisk Råd

Johan Busse er formand for Dataetisk Råd og borgerrådgiver i Københavns Kommune.

Dataetisk Råd har til opgave at understøtte en ansvarlig og bæredygtig dataanvendelse i erhvervslivet og i den offentlige sektor. Rådet bidrager til en åben debat om brugen af nye digitale løsninger, data, kunstig intelligens osv. og de dilemmaer, som de nye teknologiske muligheder rejser.

Skrevet af Johan