Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Dataetik er det nye sort i produktudvikling og markedsføring

7. december 2021 kl. 05:00
Anna Damholt
Illustration: Anna Damholt.
Rigtigt mange virksomheder arbejder med data i deres forretningsudvikling til at nytænke og personalisere produkter og til at sikre relevant og fokuseret markedsføring. Derfor kan dataansvarlig forretningsudvikling være det, der adskiller dig fra dine konkurrenter.
Artiklen er ældre end 30 dage

Virksomhederne digitaliseres mere og mere, og de genererer, håndterer og opbevarer store mængder data om kunderne. Disse data udgør stort forretningsmæssig værdi for virksomhederne i forhold til at nytænke forretningen, udvikle nye produkter og tjenester og ikke mindst til at understøtte beslutninger med valide statistikker som for eksempel en målrettet markedsføring. En forudsætning for at udnytte dette potentiale er, at behandlingen af data foregår dataansvarligt og inden for lovgivningens rammer.

Med lovkravet om, at virksomhederne skal efterleve EU's persondataforordning (GDPR) og databeskyttelsesloven, er der blevet sat yderligere skub på den ansvarlige håndtering af data. Det kan nemlig have store konsekvenser, hvis der sker ulovlig, urimelig eller uetisk behandling af data, hvor kunderne udsættes for risici og mister tillid til både virksomheden og digitaliseringen. Virksomhederne risikerer altså at miste kunder, få væsentlige bøder, store genetableringsomkostninger og dårlig omtale, når lovgivningen ikke overholdes, og når data behandles uansvarligt. På denne måde kan dataansvarlighed bidrage til at styrke virksomhedens image både ved at undgå utilsigtede sikkerhedsbrud og udstilling af data, men også ved at man som virksomhed aktivt kommunikerer deres dataansvarlighed i markedsføring overfor kunderne og dermed kan det bidrage til at forbedre virksomhedens konkurrenceevne. Dataetik kan altså hjælpe med at positionere din virksomhed overfor kunder og konkurrenter. 

Ledelsen som tydelig afsender på virksomhedens dataetik 

Man bør som leder sikre, at virksomheden har udformet en række dataetiske principper, der skal ligge til grund for, hvordan ledelsen ønsker, man i virksomhederne indsamler, behandler og anvender data. Ledelsen skal stå som tydelig afsender af den dataetiske tilgang og sikre, at der i virksomheden udpeges en ansvarlig for dataetikken.

Det er naturligvis vigtigt, at de dataetiske principper, man i virksomheden bliver enige om, integreres og forankres i forretningen, og at der kommunikeres klart og tydeligt om disse principper til relevante medarbejdere. Det kan være principper om gennemsigtighed overfor kunderne. At det er utvetydigt, hvilke data virksomheden behandler om sine kunder og til hvilket formål.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ledelsen spiller en helt afgørende rolle her i forhold til at tage tydeligt ejerskab og også kommunikere vigtigheden omkring dataansvarlighed ud i organisationen. At ledelsen står tydeligt som afsender på de dataetiske principper.

Det er nu også blevet et lovkrav, at store virksomheder i deres årsrapport redegør for deres dataetik. 

Dataetiske dilemmaer og dataetiske principper

Rigtigt mange virksomheder opbevarer og behandler personlige data om os – det gælder for eksempel pensionsselskabers håndtering af kundedata. Der er et dilemma i, hvor mange data der skal bruges i sagsbehandlingen, og hvor tæt rådgivningen skal gå på de berørte kunder – det er på den ene side vigtigt, at kunderne ikke føler sig udstillede, udnyttede eller overvågede, på den anden side vil man også gerne give en så præcis rådgivning som muligt og har derfor et sagligt formål med at behandle en række personoplysninger. 

Et andet eksempel er forsikringsselskabers behandling af forsikringssager. Her vil man gerne f.eks. ved vurdering af grad af invaliditet vide så meget om kunderne som muligt for at forhindre forsikringssvindel, og på den anden side bør man have fokus på dataminimering, så der ikke indsamles mere, end hvad der er nødvendigt for at opfylde formålet. Her er dataetikken et ekstra lag ovenpå reglerne. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Et tredje eksempel er valget om at videresælge kundedata til tredjepart – det kan man gøre lovligt i de tilfælde, hvor kunden samtykker. Her er dataetikken væsentlig, når det skal vurderes, om kunderne for eksempel kunne få billigere produkter, hvis de giver tilladelse til videresalg. 

Virksomhederne skal altså tage stilling til både compliance med de persondataretlige regler og til de dataetiske principper og overvejelser, de skal gøre sig på toppen heraf.

Her er dataetiske principper om gennemsigtighed og dataminimering i databehandlingen afgørende – er det åbenlyst, hvilke data der behandles og til hvilket formål? Kan en rådgivning eller sagsbehandling ske med samme kvalitet med brug af færre personoplysning? Er der foretaget en proportionalitetsafvejning og dermed sikret, at kunden eller individets rettigheder ikke undermineres ud fra en ‘målet helliger midlet’ tankegang?

En anden dataetisk overvejelse er, når der skal vælges en ansvarlig medarbejder for virksomhedens etiske håndtering af data. Er den bedste kandidat den GDPR-ansvarlige eller den medarbejder, der arbejder med opsamling og bearbejdelse af kundedata i marketing. Bekymringen kan her være, at rammerne for databehandling ikke overholder lovgivningen og at data eksempelvis sælges uden tilladelse til tredjepart. 

Undersøgelse viser at dataansvarlighed betaler sig

Vi vil i Rådet for Digital Sikkerhed gerne støtte op om at tydeliggøre, hvorfor dataetikken er så vigtigt, og også hvordan man som virksomhed kan arbejde proaktivt med dataetik og dermed understøtte den forretningsmæssige værdi. Vi vil gerne fremme arbejdet med dataansvarlighed som for eksempel grundlag for innovation i nye produkter og tjenester, og vi vil hjælpe med at tydeliggøre værdien af dataansvarlighed overfor virksomhederne og deres ledere og ikke mindst kunder. Derfor har vi med en række samarbejdspartnere netop gennemført en analyse af dataansvarlighed som et konkurrenceparameter.  

Det er stadig informationssikkerheden og overholdelse af de persondataretlige regler, der fylder mest i virksomhederne. Men noget af det, vi kan se med analysen, er at gennemsigtighed er den største driver, når det kommer til dataansvarlighed. Blandt andet ses det, at 77 procent af virksomheder, der har angivet, at arbejdet med dataansvarlighed som konkurrenceparameter har øget omsætningen, har indikeret, at gennemsigtighed i behandlingen af kundedata er et væsentligt konkurrenceparameter. Det skyldes i høj grad, at gennemsigtighed i behandlingen af persondata giver kunden mulighed for at forestille sig, hvad deres data bliver brugt til, og det giver tryghed og tillid til virksomheden. 

Kunderne er der ikke helt endnu, men det kommer, og når de for alvor begynder at efterspørge dataetiske virksomheder, produkter og tjenester, handler det om at være klar og have forberedt sin forretning.

Der er ikke nogen tvivl om, at de yngre generationer kommer til at være endnu mere bevidste om den øgede digitalisering, den stigende brug af data om dem, og de kommer til at stille krav til, hvordan disse data behandles. Dermed vil dataansvarligheden i stadig stigende grad blive et afgørende konkurrenceparameter. Ansvarligheden i danske virksomheder er høj, og derfor er dataansvarlighed også et konkurrenceparameter i forhold til at eksportere produkter og tjenester, hvor virksomhederne tydeligt kommunikerer deres ansvarlighed i forhold til håndtering af kundedata. 

Vi ønsker med analysen og med vores efterfølgende roadshow, hvor vi præsenterer en række konkrete værktøjer og cases inden for dataansvarlighed, at fremme den kulturændring og rejse danske virksomheder er på i forhold til at implementere dataansvarlighed aktivt i hele forretningen.

Væsentligste konklusion fra analysen

39 procent af de danske SMV'er i undersøgelsen vurderer, at datasikkerhedsniveauet har betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

53 procent af de danske SMV'er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed er blevet styrket af at efterleve lovgivningen om persondatabeskyttelse.

66 procent af de danske SMV'er i undersøgelsen vurderer, at deres virksomhed bliver styrket, når de viser kunder og potentielle kunder, hvordan de arbejder med dataetik.

8 procent af virksomhederne i undersøgelsen vurderer, at arbejdet med dataansvarlighed som et konkurrenceparameter giver en øget omsætning.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger