business Mere om EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen (EU-Kommissionen) er EU's udøvende magt.

Kommissionens vigtigste opgave er at udvikle EU-samarbejdet og fremme fælles interesser på tværs af medlemslandene. Det sker ved, at Kommissionen foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler.

Kommissionen består af 28 kommissærer, 1 fra hvert medlemsland. Hvert land udpeger sin kommissær i et parti i landets siddende regering. Kommissærerne udpeges for 5 år ad gangen. Fordi Kommissionen udpeges uafhængigt af medlemslandenes nationale valg, vil en kommissær ikke nødvendigvis tilhøre et regeringsparti i hele perioden. 

Blandt kommissærerne vælges en formand. Formanden indkalder til møder og leder Kommissionens arbejde. De andre kommissærer har et eller flere politiske ansvarsområder, og nogle fungerer også som næstformænd. Fordelingen af ansvarsområderne forhandles på plads mellem medlemslandene. 

Kilde: Folketingets EU-Oplysning

listOmtale af EU-Kommissionen

Er GDPR urimeligt byrdefuld for foreninger, startups og SMV’er?

Jesper Løffler Nielsen , associeret partner  Focus Advokater , 23. feb 2021 05:30

Der er et stort uudnyttet potentiale i et »adfærdskodeks«, der skal gøre det lettere for organisationer at efterleve GDPR, men det kræver initiativ fra brancher og sektorer. Det er blandt pointerne i dette synspunkt fra Jesper Løffler Nielsen og Helene Arensbak Mørk, der begge er advokater med speciale i persondataret ved Focus Advokater.

Trods Brexit: Storbritannien på vej til at blive sikkert tredjeland for dataoverførsler

24. feb 2021 15:47

Den sidste proces for at sikre frie persondataoverførsler fra EU-lande til Storbritannien efter Brexit er netop sat i værk. EU-Kommissionen har startet den sidste proces for at sikre, at persondata frit kan overføres fra EU-lande til Storbritannien, efter Storbritannien meldte sig ud af EU. Dermed ser det ud til, at Storbritannien snart bliver stemplet som et sikkert tredjeland. Det skriver Kommissionen i en pressemeddelelse. Kommissionen har brugt de seneste måneder på at vurdere, om Storbritanniens databeskyttelsesret ligger på samme niveau som databeskyttelsen i EU.

Prøv ComplianceTech

ComplianceTech er et medie til compliance-ansvarlige i danske virksomheder og offentlige myndigheder. Vi udgiver løsningsorienterede artikler om data compliance og konkrete værktøjer til, hvordan din organisation overholder reglerne og er compliant på den mest effektive måde - uanset om det handler om GDPR, cookies, NIS-loven eller ISO-standarder.

Klik her