business Mere om EU-Kommissionen

Europa-Kommissionen (EU-Kommissionen) er EU's udøvende magt.

Kommissionens vigtigste opgave er at udvikle EU-samarbejdet og fremme fælles interesser på tværs af medlemslandene. Det sker ved, at Kommissionen foreslår ny lovgivning og kontrollerer, om medlemslandene overholder gældende love og regler.

Kommissionen består af 28 kommissærer, 1 fra hvert medlemsland. Hvert land udpeger sin kommissær i et parti i landets siddende regering. Kommissærerne udpeges for 5 år ad gangen. Fordi Kommissionen udpeges uafhængigt af medlemslandenes nationale valg, vil en kommissær ikke nødvendigvis tilhøre et regeringsparti i hele perioden. 

Blandt kommissærerne vælges en formand. Formanden indkalder til møder og leder Kommissionens arbejde. De andre kommissærer har et eller flere politiske ansvarsområder, og nogle fungerer også som næstformænd. Fordelingen af ansvarsområderne forhandles på plads mellem medlemslandene. 

Kilde: Folketingets EU-Oplysning

listOmtale af EU-Kommissionen

Morten Løkkegaard bliver chefforhandler for NIS 2-direktivet

Lasse Skovgaard , 7. maj 2021 15:40

Europa-parlamentariker Morten Løkkegaard (V), der sidder i Renew Europe Gruppen, skal være chefforhandler for Parlamentet i de kommende forhandlinger om NIS 2-direktivet. Det skriver Computerworld. NIS 2-direktivets forgænger, som stadig gælder i dag, var EU’s første lovgivning om cybersikkerhed. Formålet var at hæve sikkerhedsniveauet i EU’s kritiske infrastruktur i flere forskellige sektorer.

Ny GDPR-afgørelse stækker Facebook: Irland undersøger dataoverførsler

17. maj 2021 16:00

Det går fra ondt til værre for Facebook i øjeblikket, når det gælder virksomhedens fremtidige muligheder for at overføre data fra EU til USA. Det skriver Politico. Irlands højesteret afviste således fredag Facebooks indsigelser mod, at det irske datatilsyn foretager en undersøgelse af lovligheden i det sociale netværks overførsler af persondata fra EU til USA. Facebook har anket afgørelsen. Måske mest bekymrende for Facebook støttede domstolen datatilsynets foreløbige opfattelse af, at standard contractual clauses (SCC'er) ikke kan bruges til at overføre data til USA. Det skal ses i lyset

Prøv ComplianceTech

ComplianceTech er et medie til compliance-ansvarlige i danske virksomheder og offentlige myndigheder. Vi udgiver løsningsorienterede artikler om data compliance og konkrete værktøjer til, hvordan din organisation overholder reglerne og er compliant på den mest effektive måde - uanset om det handler om GDPR, cookies, NIS-loven eller ISO-standarder.

Klik her