Bente Villumsen, Danske Regioner

Bente Villumsen

Bente Villumsen er civilingeniør, HD(O) og Enhedschef i Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer i Danske Regioner

Bente Villumsen