Foto af Thomas Riisgaard Hansen.

Thomas Riisgaard Hansen

Administrerende direktør for Nationalt Forskningscenter for Digitale Teknologier, DIREC
Thomas Riisgaard Hansen er administrerende direktør for Nationalt Forskningscenter for Digitale Teknologier i DIREC. DIREC skal udbygge kapaciteten inden for digital forskning, innovation og uddannelse i Danmark. Centret, der er støttet af Innovationsfonden med 100 mio. kr., er et samarbejde på tværs af de datalogiske institutter på alle otte universiteter samt Alexandra Instituttet.