Simon Freiesleben

Simon Freiesleben

Redaktør
Redaktør på WasteTech. Tidligere journalist på GridTech og Ingeniøren. Kandidat i journalistik og historie fra Roskilde Universitet. Elitær musikredaktør på Undertoner.