OM CARETECH

CareTech henvender sig til de professionelle brugere, beslutningstagere, udviklere og specialister, der arbejder med velfærdsteknologi i Danmark. Vi skriver om de digitale og teknologiske løsninger, som imødekommer det voksende behov for interventioner og hjælpemidler til sundhed, pleje, omsorg og selvhjulpenhed.

Med fokus på ny teknologi og innovativ implementering dækker vi alt fra høreapparater og robotter til dronebåren IV-medicin, apps og wearables. Og vi bevæger os hjemmevant inden for alle relevante teknologiområder: IOT, automatisering, life science, telemedicin, sensorer, intelligente hjem, AI og big data.

Vi formidler både den teknologiske indsigt og erfaringer med udvikling og implementering fra specialisterne og de professionelle brugere. Og vi taler med organisationer og beslutningstagere om udbud, sparepotentiale og de skiftende politiske rammer.

Du kan finde os både ude på plejehjemmene og på rådhuset, i kælderen med en start-up eller i FoU-afdelingen hos markedets største spillere. Og vi taler lige så gerne med universitetsforskere som med digitale ildsjæle i sundhedssystemet.

Indimellem løfter vi også blikket og kigger efter de inspirerende løsninger fra udlandet.

Hvorfor er der brug for et medie om velfærdsteknologi?
I takt med et stigende antal kronikere og en stadig ældre befolkning øges presset på både sundheds- og socialområdet. Ændrede forventninger fra borgerne og nødvendigheden af besparelser i det offentlige skaber et stort behov for digitale og teknologiske løsninger til pleje, omsorg, forebyggelse og selvhjulpenhed. Og det rejser tilsvarende krav om løft af kompetencer og viden hos de professionelle brugere og beslutningstagere.

 

Kontakt:

Redaktør Marianne Fajstrup, mfa@ing.dk. Mobil: +45 2579 4489

 

Prøveabonnement:

Bestil prøveabonnement her eller kontakt salgsafdelingen på pro@ing.dk eller tlf: 2194 1974.