Søren Kjeldgaard/Det Centrale Handicapråd

Mogens Lindhard

Formand for Det Centrale Handicapråd