Martin Sandberg Buch

Martin Sandberg Buch

Projektchef, Vive

Martin Sandberg Buch er projektchef og arbejder med sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Han har stor erfaring med at gennemføre evalueringer i sektoren. Fokus for evalueringerne er typisk organisatoriske og praksisnære problemstillinger.