Bizart benspænd for dosisdispenseret medicin - regioner og læger lod ordningen falde ud over kanten

2. marts kl. 17:01
Dosispakket medicin i plastrulle med stregkode
Illustration: Apoteket.dk.
Alle går ind for dosisdispenseret medicin, som kan spare mange medarbejdertimer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Men fordi regioner og læger ikke kan blive enige om en permanent løsning, er der lige nu sat helt stopper for at få flere borgere på ordningen

Det er svært at finde nogen i sundhedsdanmark, der vil argumentere imod dosisdispenseret medicin.  KL anbefaler det som en af de reelt arbejdskraftbesparende velfærdsteknologier. Apotekerne anbefaler det som en måde at minimere risikoen for medicinfejl.  Sygeplejerskerne i ældreplejen er glade for at slippe for at trykke piller ud. Kommunerne er glade for at give bedre arbejdsvilkår for fagmedarbejdere til gavn for rekruttering og fastholdelse - og bedre service naturligvis. 

Selv borgere og pårørende sætter i reglen stor pris på dosisdispenseret medicin, så her er tale om noget så sjældent som en velfærdsteknologi, som (næsten) alle elsker - også selvom den både sparer penge og medarbejdertimer. 

En af løsningerne på medarbejdermangel er sat i stå

Så det er intet under, at dosisdispenseret medicin spiller en væsentlig rolle i regeringens akutplan, hvor det er et værktøj for kommunerne til at løse medarbejdermanglen på det nære sundhedsområde.  

Derfor er det ganske bemærkelsesværdigt, at ordningen har fået lov til at afgå ved døden i denne uge. I skrivende stund er det to dage siden, at den midlertidige aftale om honorar af praktiserende læger for at ordinere dosisdispenseret medicin udløb. Og dermed er der sat en stopper for at få flere borgere over på ordningen ude i kommunerne,  

Artiklen fortsætter efter annoncen

Overenskomstforhandlinger mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og de praktiserende lægers organisation PLO er gået i hårdknude, og fra den 1. marts er der ingen aftale om honorering af de praktiserende læger, når de vil ordinere dosispakket medicin til borgerne.

Udbredelsen af dosispakket medicin er derfor bremset, indtil parterne når en ny aftale.

Kommunerne må træde vande,  mens regioner og læger forhandler

Den midlertidige ordning har ellers været forlænget ad flere omgange, siden den blev indgået i 2020 under coronaepidemien med Aalborg Kommunes lokale aftale som forbillede. Men denne gang ville PLO have en permanent aftale, og indtil videre er det ikke lykkedes at nå til enighed om vilkårene med Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN). 

Så nu må kommunerne træde vande med alle de igangsatte projekter om dosisdispensering, imens de venter på en aftale mellem regioner og læger. 

"Vi mangler desperat medarbejdere i hele sundhedssektoren, så det er da utroligt frustrerende, at vi bliver forhindret i at gøre en af de ting, der rent faktisk kan bidrage til at løse problemet," siger Københavns sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).    

Hun oplyser, at de første henvendelser fra praktiserende læger begyndte at komme allerede onsdag, efter aftalen var udløbet tirsdag aften. I Københavns Kommune har man med en målrettet indsats fået over 700 nye borgere over på dosispakket medicin i løbet af 2022. Det er omregnet til, at syv årsværk er frigivet til den borgernære pleje.  

Arbejdet er sat i stå

"Lige nu står vi og kan ikke sætte nye borgere på dosisdispenseret medicin. Vi har medarbejdere, der i forvejen er superpressede, og som nu må stå på sidelinjen og vente på, at de kan komme videre med den løsning,  som vi har sat så meget ind på," siger Sisse Marie Welling.

I hovedstaden står man desuden på spring til en større afprøvning med både kommuner, hospital og de praktiserende læger i Sundhedsklynge Byen for at finde frem til arbejdsgange, der kan give flere borgere dosispakket medicin.

"En af forudsætningerne i akutpakken er dosispakket medicin. Vi har altså ikke uger og måneder til alt vente på at komme videre, så jeg vil meget indtrængende appellere til PLO og Danske Regioner om at finde en hurtig løsning. Den aftale SKAL igennem,"  siger Sisse Marie Welling.

Ingen nye recepter - formentlig kan man ændre i de gamle    

Med udløbet af aftalen kan lægerne ikke få honorar for at oprette nye recepter med dosisdispensering, men antagelsen er, at de godt kan lave ændringer i medicinen til de borgere, der allerede får dosispakket medicin, fordi senere ændringer er inkluderet i honoraret efter den nu udløbne ordning. Men da ydelsen ikke findes længere, er det uklart, hvordan lægerne skal håndtere det administrativt. 

CareTech tør godt lægge hovedet på (notes)blokken på, at der ikke er nogen risiko for, at lægerne bare lader deres patienter sejle deres egen sø, hvis de har behov for medicinændringer. Men der kan spildes megen kostbar tid på at finde kreative adhoc-løsninger på noget, der burde have ligget klappet og klar onsdag morgen.  

Hvad er de uenige om?

Der vil i sagens natur næsten altid være uenighed om størrelsen af honoraret i aftalerne mellem regioner og læger, så det sikreste bud på en knast i forhandlingerne er, at PLO ønsker et højere honorar i forhold til den midlertidige ordning eller at RLTN ønsker at betale mindre end før.  

Artiklen fortsætter efter annoncen

I den nuværende ordning er der tale om et engangshonorar, som både dækker oprettelsen af dosisdispenseringen og alle fremtidige ændringer. Derfor er honoraret også forholdsvist højt, men fordi nogle patienter vil have behov for flere ændringer end andre, kan en struktur med engangshonorar lægge en større byrde - uden kompensation - på de lægepraksisser, der har en stor andel af de mest udsatte patienter. Det er i forvejen et varmt emne i PLO og derfor kunne det også være et krav fra PLO at få separat betaling for oprettelse og for senere ændringer.       

Skal det fortsat være frivilligt for lægerne?

Man kunne også forestille sig, at der udover pengene er uenighed om vilkårene. I den midlertidige ordning er det således frivilligt for den enkelte praktiserende læge, om de ønsker at udskrive dosisdispenseret medicin til en patient, og det krav vil PLO ikke havde det helt store incitament til at frafalde. 

Men det ville være oplagt for regionerne at ønske større vished for, hvor mange der kommer til at bruge ydelsen. Enten ved at alle patienter eller udvalgte veldefinerede patientgrupper får krav på at få dosisdispenseret medicin -  eventuelt afgrænset til visse medicintyper eller diagnoser. 

Endelig kan det også være, at forhandlingen ganske enkelt er stødt på tekniske vanskeligheder, fordi intet i takstsystemet tilsyneladende må være enkelt skruet sammen. 

Ingen kommentarer fra PLO og regionerne

 CareTech har talt med både PLO og Danske Regioner om at give kommentarer til forhandlingerne om at finde en permanent afløser til den midlertidige ordning med dosisdispenseret medicin. 

Fra PLO lyder det, end at man er i dialog med Danske Regioner om en aftale om dosisdispensering og derudover ikke har nogen kommentarer.

Danske Regioner  ønsker ikke at udtale sig, før der foreligger en aftale. 

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger