Anne Marie Berg

Anne Marie Berg

Anne Marie Berg er seniorprojektleder hos Center for Offentlig-Privat Innovation (CO-PI).