LivingLean

Stina Trojlsgaard

Partner og direktør, LivingLean

Stina Trojlsgaard er partner og direktør i konsulentfirmaet LivingLean.