Paw Engsbye Rasmussen.

Paw Engsbye Rasmussen

Indehaver I Engsbye Consulting

Paw Engsbye Rasmussen.

Direktør, Engsbye Consulting, tidligere vicedirektør, Byggeskadefonden BvB.