FRI

Majbritt Juul

Chef for energipolitik og bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI)