Liselott Stenfeldt

Liselott Stenfeldt

Team Director og ansvarlig for R&D, Gehl

Liselott Stenfeldt er Team Director og ansvarlig for research og udvikling i Gehl Arkitekter