Inge Ebbensgaard

Inge Ebbensgaard

Chef for byggeri og byggepolitik, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI
Inge Ebbensgaard er chef for byggeri og byggepolitik hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI. Hun har i hovedparten af sin karriere arbejdet indenfor byggeri, først med bl.a. tilbud, udbud og digitalisering i en rådgivende ingeniørvirksomhed og de seneste mange år med rammebetingelser og interessevaretagelse for rådgivende ingeniørvirksomheder. Inge Ebbensgaard er uddannet cand.merc.