Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Replik: Vi vildleder ikke om solceller

16. september 2021 kl. 05:41
Civilingeniør og tidl. professor Ulrik Jørgensen kritiserede i tirsdags Energistyrelsen for at vildlede landets politikere omkring hvilken udbygning af solceller, der samfundsøkonomisk er mest fordelagtig. Her svarer enhedschef for Systemanalyse hos Energistyrelsen Mikkel Sørensen på kritikken.
Artiklen er ældre end 30 dage

Energistyrelsen er ikke enig i kritikken fra Ulrik Jørgensen. 

Tallene for gennemsnitlige produktionsomkostninger over et solcelleanlægs levetid kommer fra Energistyrelsens Teknologikatalog. Hovedformålet med Teknologikataloget er at sikre et ensartet, alment accepteret og aktuelt grundlag for planlægningsarbejde og vurderinger.

Energistyrelsen foretager løbende vurderinger af, om der er behov for at opdatere beskrivelserne og oplysningerne i Teknologikataloget. Eventuelle opdateringer sendes i høring hos Teknologikatalogets følgegruppe og en bred gruppe af interessenter inden for energisektoren forud for offentliggørelse.

Kan ikke bruges på projektniveau

De specifikke omkostninger vil variere fra projekt til projekt, og derfor kan tallene fra Teknologikataloget ikke bruges til at give et bud på de samlede omkostninger i specifikke business-cases.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Det er korrekt, at netomkostninger ikke indgår i tallene for de gennemsnitlige produktionsomkostninger for solcelleanlæg. Det skyldes bl.a., at netomkostninger hidtil kun i mindre grad har været pålagt elproducenter, herunder solcelleejere. 

Med klimaaftalen fra juni 2020 blev det besluttet at indføre lovgivning, der muliggør, at Energinet og netvirksomhederne kan pålægge elproducenterne at betale for netomkostninger gennem geografisk differentierede producenttariffer.

Producenttarifferne kan give incitament til, at anlæg placeres steder, der medfører de laveste netomkostninger.

Udbygning forventes på marker

Solcelleanlæg har – uanset placering og størrelse – mulighed for at søge om støtte i de teknologineutrale udbud. Samtlige vindende solcelleprojekter i de teknologineutrale udbud i henholdsvis 2018 og 2019 var markanlæg og altså ikke de taganlæg, som Ulrik Jørgensen mener har lavere omkostninger.

Energistyrelsen anbefaler ikke specifikke teknologier til energiproduktion og heller ikke bestemte anlægsstørrelser inden for en vis teknologi.

Når der i Energistyrelsens Klimastatus og –fremskrivning 21 indgår en forventning om, at en markedsdreven udbygning med solceller hovedsageligt vil ske med markanlæg, så afspejler det dels en faglig vurdering af den forventede etablering af konkrete projekter, som er i planlægningsstadier, og handler dels om, at markanlæg typisk har lavere produktionsomkostninger per produceret kWh end taganlæg. 

Det bemærkes, at Energistyrelsens Klimastatus og –fremskrivning 21 har været i offentlig høring, hvilket ikke gav anledning til ændringer i vurderingen af den forventede udbygning.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger