Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Et digitalt bygherre-eksperiment mod svigt, fejl og mangler

1. marts kl. 05:00
Det effektive byggeri, Realdania
Illustration: Realdania.
Op mod 10 procent af byggeriet går til i svigt, fejl og mangler, fordi byggeri er unika: Vi starter forfra hver gang, da vi skal bygge et andet sted end sidst, og fordi et nyt byggeri fordrer nye designs og nye sammensætninger af folk og firmaer. Det er indlysende klogt at tænke sig rigtig godt om, inden de første streger tegnes og spaden sættes i jorden, så der tages hånd om den komplicerede, ledelsesmæssige projektopgave og udvikles en god plan.
Artiklen er ældre end 30 dage

Byggebranchen i Danmark producerer for over 250 milliarder kroner byggeri årligt. Vi er hundredetusinde mennesker beskæftiget i branchen, og byggeriets aftryk på Danmarks samlede CO2-udledninger og andre miljøforhold er enormt. 

Det oplagte spørgsmål er om man – ved at være mere grundig til at begynde med i tilrettelæggelsen af byggeriet – kommer bedre til målet, og om omfanget af spild, fejl og mangler dermed reduceres? Vil et samlet samarbejdende hold – både dem der betaler, bestiller, tegner, beregner og udfører – i fællesskab kunne skabe en bedre forretning og bedre projekter? Kan man i øvrigt se det for sig, at digitale værktøjer kan være med til at skabe mere værdi?  

I udviklingsbyggeriet ‘Det effektive byggeri’ – et lille beboelsesbyggeri på blot fem etager og 600 m2 i Kanalbyen i Fredericia – bygger Realdania By & Byg et hus, hvor vi gennem et 1:1 eksperiment skal forsøge at svare på disse spørgsmål, og gerne reducere det spild, som sker i byggebranchen.

IPD – projektet udvikles i fællesskab.  

Integreret projektudvikling (IPD – Integrated Project Delivery) er en arbejdsmetode, hvor entreprenør, ingeniør og arkitekt fra starten sidder sammen med bygherre og under fælles rammer finder og udvikler det bedste og mest værdiskabende svar på byggeopgaven. Rådgiveren tegner og udvikler, mens entreprenøren løbende prissætter og oversætter til bygbarhed. Bygherren er til stede og sikrer produktets sammenhæng og justerer rammerne, når det er nødvendigt – og det er det. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vi betaler ekstra for dette samarbejde, men vi prøver at bevise, at det kommer tilbage igen. Entreprenørbidrag i samarbejdsfasen er ca. 3 procent af entrepriseomkostningen. 

Når vi er klar til at gå i jorden, vil vi kun reservere yderligere 3 procent til uforudsete udgifter og stadig nå i mål uden fejl og mangler. Lykkes det, begrænses materialespildet og samtidig reduceres også CO2-aftrykket – måske op mod 15 procent. Vi håber at bygge hurtigere og med et skarpt fokus på, at en slutbruger skal modtage et produkt, der virker. Whats not to like? Eller er det bare for overambitiøst?  

IPD-kontrakten indgås mellem alle projektets parter. Vi har fastsat nødvendige rammer forinden: Byggeprogrammet, lokationen og de økonomiske krav. Projektet styres i denne sammenhæng efter en fast øvre økonomisk ramme (omvendt licitation), og det betyder, at programkrav og design løbende må justeres, så pengene passer. Aftalen fastlægger andre relevante samarbejdsparametre, herunder det digitale samarbejde, tidsstyring, konfliktløsning og så videre. Aftalen bygger oven på AB aftaler mellem bygherre og henholdsvis entreprenør og rådgiver.  

Konsolidering af holdet og IT-landskabet 

Samarbejdsformen starter ikke med at tegne, men med at forstå projektet og aftale, hvordan arbejdet skal tilrettelægges. 

Som centrale temaer indgår de enkelte aktørers ydelser, mødetilrettelæggelse, tidsplanlægning og risikovurdering samt en klarlægning af de IT-værktøjer, som skal bruges. Som bygherre er vi faktisk dårligst klædt på til at benytte IKT værktøjer. Og det undrer mig, når man ser, hvor afgørende projektstyringsværktøjer, det drejer sig om. 

Indtil nu har vi forsøgt os med både Revit, Sigma, Briefbuilder, Ajour, Dalux, BIM360, Autodesk, SharePoint, BIM shark, Teams, Slack, MS-Power BI, Miro og Lets Build, men må konstatere, at det helt fundamentalt drejer sig om at gøre det så simpelt, som vi kan. Hvis man vil det fælles digitale samarbejde, så skal det ske i øjenhøjde. 

Realdania
Den udviklede sammenhæng mellem Revit, Sigma og powerBI via BIM shark Illustration: Realdania. Se større version Illustration: Realdania.

Vi er endt med værktøjer, som er udbredte og anerkendte, og de støtter alle op om projektets 3D-model. Vi har skarpt defineret LOI og LOD-niveauer i forhold til projektets udvikling og tidsplan og dermed løftet IKT-specialisterne helt ind i projektets styrende dashboards. Projektets 3D-leverance bliver både målbar og konkret. 

Byggeriets kogebog  

Vi eksperimenterer med at få udførelsesprojektet til at minde om en ”kogebog” for opførelsen af huset. Kogebogsmetaforen dækker over en ingrediensliste, illustrationer, der kan forstås af alle, og en beskrivelse af fremgangsmåden for at opføre huset - i stil med en middagsret, man ikke har prøvet at lave før. 

I praksis oversættes det til en gennemtænkt 3D-model, der er tilgængelig for alle og med alle de informationer, som er nødvendige for at tilrettelægge og gennemføre byggeproduktionen. Vi presser modellen til at være præcis med oplysninger om mængder i projektet. Mængder svarer til kogebogens ingrediensliste. Mængdeopgørelser i byggeriet er kilde til diskussioner. Flere har forsøgt, men standses af kontraktlige og økonomiske barrierer. 

Hvor går ansvaret for opgørelsen, og kan man opgøre det? 

Malerens penselstrøg er ikke på 3D-modellen, som heller ikke tager stilling til bygbarhedsudfordringer og materialesammenstød. Vi supplerer derfor mængdeopgørelser med afledte mængder, og entreprenøren er hele tiden opmærksom på, om prissætningen er tilstrækkelig rummelig til at kunne optage de arbejder, som ikke afspejles i 3D-modellen.  

Fra Revit til Sigma til LCAbyg og ... 

I dispositionsforslaget har vi udviklet en metode til at transportere data fra Revit til Sigma til en visning i Power BI. Det er et enestående styringsværktøj, og det tætteste på realtids prissætning af byggeri, jeg har set. Næste skridt er at afprøve, om vi kan oversætte Revit til LCAbyg. Når vi kommer så langt, er det tid til at gøre projektet bygbart og få 3D-modellen til at forsyne os med bestillings- og styklister mm. Vi vil måle og veje det fysiske input på byggepladsen og holde øje med, at det bygges ind i huset og ikke køres ud igen som affald. Vi får se, hvordan det går.

Realdania
Realdania får løbende prisestimater leveret direkte fra Revit. Illustration: Realdania. Se større version Illustration: Realdania.

Udviklingsbyggeriet ’Det effektive byggeri’ kan følges på på vores hjemmeside samt via den særskilte LinkedIn side ‘Forsøgsbyggeriet Det effektive byggeri’.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger