Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Concito-chef: Kommuner, staten og branchen skal sikre CO2-neutral beton

5. april 2022 kl. 05:03
Anoo77/Bigstock
Illustration: Anoo77/Bigstock.
Et mere bæredygtigt byggeri kræver, at der sker en markant reduktion af CO2-udledningen fra beton, ikke kun i Danmark, men også globalt set, skriver Camilla Damsø Pedersen fra i Concito i dette synspunkt.
Artiklen er ældre end 30 dage

I de senere år har der været større og større fokus på, at de materialer, vi bygger med, bidrager til klimabelastningen. Beton er et af de materialer, der er særlig opmærksomhed omkring. Både fordi det er det mest anvendte byggemateriale i verden, og fordi især produktionen af cement til beton bidrager markant til CO2-udledningen.

Den globale forening for cement- og betonindustriens (GCCA) estimerer, at den globale cementproduktion alene bidrager til cirka syv procent af verdens totale CO2-udledning. Ifølge tal fra Teknologisk Institut forventes, at den globale cementproduktion vil stige fra det nuværende niveau på 4,4 til 7,0 mia. ton per år i 2050.

For at løse klimaudfordringen er det tvingende nødvendigt med et mere bæredygtigt byggeri. Betonbranchen i Danmark har heldigvis også fået et langt større fokus på, at den beton der produceres, skal have et reduceret CO2-aftryk.

Det kan ses i lyset af både et skærpet politisk og folkeligt fokus på mere bæredygtigt byggeri, kommende CO2-krav til nybyggeriet, stigende CO2-kvotepriser og en kommende potentiel høj CO2-afgift.

Flere løsninger skal i spil

Langt størstedelen af betonens samlede CO2-aftryk kommer fra fremstillingen af cement til beton. En vigtig forudsætning for udviklingen af beton med en lavere klimabelastning er derfor, at der også findes løsninger til fremstilling af cement med et markant lavere CO2-aftryk – og så hurtigt som muligt – CO2-neutral cement.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Mulighederne for markant at reducere CO2-aftrykket fra beton er blandt andet:

  • Anvendelse af nye cementtyper med reduceret CO2-aftryk, og på sigt CO2-neutral cement som følge af etablering af CO2-fangst på cementfabrikker med efterfølgende lagring (CCS)
  • Optimering af cementindholdet i betonproduktionen gennem receptoptimering, så mængden af cement kan nedsættes
  • Optimering af materialeforbruget via nye designmetoder, samarbejdsformer, lettere konstruktionsbeton med videre, så mængden af beton i bygningen kan nedsættes

Concito anbefaler, at der sættes et mål om, at cementproduktionen i Danmark er CO2-neutral i 2030. Målet kræver selvfølgelig, at de rette rammevilkår etableres, blandt andet bør der indfases en højere CO2-afgift hurtigst muligt og sikres tilstrækkelige rammebetingelser for CO2- fangst og lagring.

Dertil skal der sættes ambitiøse klimamål for offentlige indkøb.

Den offentlige sektor bør således kun bygge med CO2-neutral cement fra 2030, som en afgørende drivkraft i udviklingen. Dette kræver naturligvis, at det findes på markedet i 2030, enten fra danske eller udenlandske producenter

Øget genbrug og genanvendelse af beton

Som led i omstillingen til et mindre klimabelastende byggeri forventes også et skift til en anvendelse af materialer med en typisk lavere klimabelastning, som træ, hvor det er muligt at erstatte nuværende mere klimatunge materialer. Ligesom der forventes et større fokus på en høj grad af genbrug og genanvendelse af beton. Både for at reducere CO2-aftrykket, minimere mængden af affald, og for at reducere forbruget af naturlige ressourcer.

Generelt for byggeriet gælder, at der bør komme større fokus på, hvordan vi kan minimere forbruget af byggematerialer ved at renovere i stedet for at rive ned. Og når vi bygger nyt, indtænker muligheder for, at bygninger kan benyttes til forskellige funktioner, og når de ultimativt rives ned, kan adskilles til genbrug.

Dansk handling med global betydning

Forbruget af beton forventes at stige globalt set. Ikke mindst for at møde det store behov for boliger og infrastruktur i blandt andet Asien, Afrika og Sydamerika.

Den medfølgende CO2-udledning udfordrer klimaet, og dertil er der en række miljømæssige konsekvenser knyttet til fremstillingen af beton. Især i lande hvor råstofindvindingen ikke er tilstrækkeligt reguleret eller foregår ulovligt.

Globalt set står vi altså foran en kæmpe udfordring i forhold til konsekvenserne for klimaet ved en øget anvendelse af beton.

Derfor kan udviklingen af danske løsninger til at reducere betons og cements CO2-udledning ikke kun gøre en kæmpe forskel i Danmark. Det kan også være med til at gøre en stor forskel i forhold til at reducere de globale udledninger af CO2.

Dette synspunkt blev bragt på Klimamonitor.dk d. 11. februar 2022.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger