Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Både sælgere og bygningsejere skal blive dygtigere, hvis IOT skal blive en succes

10. november kl. 05:00
vagnholklauridsen
Illustration: We Build Denmark.

Smarte teknologier kan spille en vigtig rolle i den grønne og bæredygtige omstilling, hvis vi i Danmark skal nå vores mål om at reducere CO2e-udledningen med 70 procent i 2030. Udviklingen af prisbillige og stabile Internet of Things (IoT) løsninger til bygningsstyring og ejendomsdrift er i hastig vækst. 

Alligevel bliver løsningerne ikke implementeret mange steder, og flere bygningsadministratorer, teknikentreprenører og driftsansvarlige tøver, når det kommer til at efterspørge og implementere smarte løsninger.

I We Build Denmark, der er Danmarks klynge for byggeri og anlæg, står vi sammen med Teknologisk Institut bag en antropologisk undersøgelse, der afdækker de barrierer, der kan være for at anvende IoT-løsninger i bygninger. 

Med afsæt i undersøgelsen kommer vi også med en række anbefalinger til løsninger, der skal forbedre efterspørgslen og dermed understøtte mere bæredygtig bygningsdrift. 

Artiklen fortsætter efter annoncen

I undersøgelsen inddrager vi aktører fra byggeriets værdikæde lige fra bygningsejere til elinstallatører, teknologiproducenter og de driftsansvarlige. Den sætter fokus på hvilke barrierer, man oplever ved brug af IoT i bygninger. Og det er ikke så lidt endda. Der er flere udfordringer, der skal løses, hvis vi vil bruge smarte teknologier, så de danske bygninger kan bidrage til vores klimamålsætning. 

Helt overordnet viser resultatet af undersøgelsen, at der mangler viden, da der er efterslæb på kompetencer inden for bygge- og anlægsbranchen, og der er nogle strukturer, som ikke fungerer hensigtsmæssigt. 

En uklar business case står i vejen for implementering

En af de gennemgående udfordringer, undersøgelsen fandt frem til, er, at det er uklart præcist, hvilken værdi IoT-løsninger skaber. Der er en oplevelse af, at mange teknologiproducenter fokuserer på selve teknologien i stedet for at tydeliggøre den værdi, den skaber for bygningsejerne. Derfor oplever flere bygningsejere et clash mellem deres behov, og hvad producenterne tilbyder i deres løsninger. 

For mange løsninger gælder det, at business casen ganske enkelt er uklar. Som en ejendomsadministrator udtaler i vores undersøgelse: »Når folk vil sælge, mangler de ofte en god case – det er ikke nok at sige, at det er godt for miljøet«. 

Det står simpelthen ikke klart for bygningsejeren, hvad de kan opnå af ressourcebesparelser, eller hvordan teknologien kan gøre det nemmere at drive bygningerne. 

På den anden side har mange bygningsejere ikke en egentlig strategi for anvendelse og implementering af IoT i deres bygninger. Mange er ikke skarpe på, hvad de vil med IoT-området. Og hvis du som bygningsejer er uklar omkring, hvad du vil have af teknologier, så er det svært for bygge- og anlægsbranchen at levere ind til det. 

Bygningsdrift er kompleks

Der er ikke én rigtig måde at drifte en bygning på. Og hvis man som teknologiproducent ikke forstår sine kunders behov og hverdag, så kan kompleksiteten ved bygningsdrift nemt undervurderes. Anvendelsen af IoT inden for bygningsdrift er et ungt marked, hvor en del teknologiproducenter altså stadig er ved at afprøve nye løsninger. Når der så samtidig er uklare business cases, så kan potentielle kunder have svært ved at forstå virksomhedernes berettigelse. 

Risikoen er her, at flere potentielle kunder spørger sig selv, om de ikke bare selv kan udvikle og implementere IoT-løsninger, hvilket ofte resulterer i dyre løsninger og dårlige erfaringer, som skaber mistillid til IoT-løsninger generelt. En teknikentreprenør rammer det meget godt i dette citat fra vores undersøgelse: »Virkeligheden er kompliceret. Vi havde et eksempel med en pedel, der driftede bygningen fra tre forskellige computere, fordi den blev opført i tre faser«.

Derfor er der et behov for, at teknologiproducenterne får en forståelse for, hvad det faktisk vil sige at drifte en bygning – en forståelse for, hvordan kundens hverdag ser ud – inden de leverer deres løsning. 

Du sælger noget andet end det, jeg køber

Undersøgelsen fandt også, at der er grundlæggende forskellige opfattelser af, hvad der bliver købt, og hvad der bliver solgt. 

Ofte betragter leverandørerne af IoT-løsninger sig primært som software-virksomheder. Sensorerne er et middel til at indhente den nødvendige data. For kunderne derimod er det generelt selve sensorerne, der opfattes som produktet. 

Det betyder, at et årligt abonnement til en platform og datahåndtering betragtes som et unødvendigt irritationsmoment og altså ikke kerneydelsen. 

Tyk for eksempel engang på dette citat fra vores undersøgelse, hvor en teknologiproducent forklarer problematikken: »Abonnement er den største forhindring. Kunderne har svært ved at forstå at cloud, server, support, og brugerflade det koster. Det er nyt. En ny type driftsomkostninger. Businesscasen er uklar«.

Det er med andre ord en af de større barrierer, som markedet står overfor. 

Nye kompetencer i hele kæden 

Udbredelsen af IoT inden for bygningsdrift kræver kompetenceudvikling. Når de rette kompetencer ikke er til stede, forstærkes det fragmenterede marked og den uklare ansvarsfordeling. Der skal derfor etableres et uvildigt, troværdigt vidensgrundlag, som kan bidrage til at skabe overblik i et uigennemskueligt marked. Vi skal have fokus på formålet, ikke teknologien, og på den gode business case.

I We Build Denmark vil vi tilbyde kompetencerettede initiativer, der skal hjælpe til at løfte området. Undersøgelsen pegede på, at der skal udvikles kompetenceudviklingsaktiviteter inden for blandt andet energioptimering, indeklima, bygningsfysik, udbudsprocesser, finansielle forhold, datahåndtering, datavisualisering, bygningsdrift og brugsmønstre. 

Og vi bør alvorligt overveje at gøre op med forståelsen af, at IoT til bygningsdrift er en nem, ukompliceret løsning og i højere grad formidle behovet for særlige kompetencer. Det er ikke sandsynligt, at potentialet ellers kan realiseres. 

Vi vil fremadrettet arbejde for at skabe vækst for branchen og forløse potentialet ved brug af IoT og smart teknologier i bygninger.

Du kan finde og læse hele undersøgelsen her.

Vil du bidrage til debatten med et synspunkt? Så skriv til vores PRO debatredaktion på pro-sekretariat@ing.dk

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger