Max Kjeldgaard

Samling af vandrensning kræver Danmarks længste udløb i havet (WaterTech)

Hvorfor begynde forfra med Avedøre Holme. Hvad er der galt i at bruge lynetteprojektet, som allerede er godt i gang?

Max R Kjeldgaard.

24. juni 2021 kl. 14:03
Sygesikringssystem blev skrottet efter fem års udvikling: »Vi kan ikke sige noget om de økonomiske konsekvenser for regionerne og kommunerne endnu« (DigiTech)

Den nye "røde" regering bør efter min mening fortsætte med at støvsuge regeringsapparatet for den slags "luftkasteller", og forlange, at projektet støvsuges for retorikerer og formulører. Og - forresten - Hvor mange af disse projekter er bogført på forhånd som forventede aktiver. ALTSÅ: Optræder de som "disponibelt råderum" i stats- og kommunalbudgetterne???

25. november 2019 kl. 12:41
Derfor opretter skatteministeren nyt it-tilsyn: »Det er åbenlyst, at der er for mange ting, der ikke fungerer« (DigiTech)

Efter min mening er det ikke et tilsyn, der er brug for, men en "ommer", startende med at definere en opgave mht et fast format på input til systemet, og herefter forlange, at alle de 800 systemer, at de skal overholde denne outputstandard.

19. november 2019 kl. 16:26
Skats egne systemer stadig ikke tilsluttet EFI-afløseren: En enkelt tilkobling koster 60 millioner kroner (DigiTech)

Quote: "...at koste mere end 60 millioner kroner at tilkoble et enkelt system."

Der er 800 systemer á 60 mio kr/stk, dvs 48 mia kroner, der skal bruges på tilpasning. Det er knag´me mange penge oven i dem, der allerede er brugt. Det er efter min mening skrækkeligt, og jeg vil give lederen i ingeniøren 25 oktober ret i, at projektledelsen "sejler".

19. november 2019 kl. 14:16
Hvad sagde jeg? Regeringen ser ANPG som en god business case! (Version2)

Jeg synes, at man burde diskutere mulighederne for misbrug, for der er selvfølgelig masser af argumenter for de positive sider, men fænomener som KGB, STASI og så videre bør efter min mening give stof til eftertanke og konkrete overvejelser.

12. oktober 2019 kl. 13:13
Professor om forsinket gælds-it: Ufornuftigt kun at benytte agil udvikling (Version2)

Tak for den "lune" kommentar. Jeg slog "agil" op - se nedenfor -, Jeg skraldgrinede over den rammende "kommentar" til de offentlige IT - projekter.

Min første reaktion på Søren Lauesens indlæg var: "Noget værre akademiker !!!!", men så slog jeg ordet op - se nedenfor -.

		Agil	

Betydninger

hurtig, let og smidig i sine bevægelser SPROGBRUG sjældent SYNONYMER bevægelig adræt

ORD I NÆRHEDEN HURTIG BEVÆGELSEhurtig, stærk, snar, lynhurtig, lynsnar, lynrap, lynende hurtig, superhurtig, fantom- tempofyldt pludselig1, hovedkulds1, overilet, akut, brat, abrupt rask og rørig, adræt, smidig, agil, hurtig til bens, letbenet, rapfodet, fodrap, hurtigtløbende kattesmidig gesvindt, rap4, hurtig på fingrene hurtig i vendingen, hurtig på aftrækkeren, rastløs, ilfærdig hurtigtgående, hurtigtkørende epidemiskfra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 8Den Danske Begrebsordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2015. Kapitel 8: »Sted og bevægelse« HAST, HASTVÆRKtravl, hurtig i vendingen, effektiv, vims, agil, hurtig, resolut, beslutsom, hæsblæsende, fremfusende, hurtig i aftrækket, hurtig på aftrækkeren, tililende fortravlet, stressetfra Den Danske Begrebsordbog, kapitel 9Den Danske Begrebsordbog, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2015. Kapitel 9: »Vilje og handling« ...vis mindre Læs mere om Den Danske Begrebsordbog

12. september 2019 kl. 12:06
Rigsrevisionen: Nyt inddrivelsessystem er hverken færdigt, testet eller tilsluttet (Version2)

"..Kun 47 ud af cirka 800 offentlige instanser, som har gæld til gode, var koblet op til systemet i en såkaldt onboarding-proces ved status primo 2019. Det handler om, at gamle gældsposter skal konverteres til at kunne inddrives gennem PSRM, og nye fordringer skal leve op til en række datakrav, før de kan accepteres af systemet....."

Tilsyneladende har man "glemt" den første fase i et EDB - projekt, nemlig at: 1: Hvad er skattevæsnets behov? 2: Hvad kan kommunerne der levere? 3: Ensretning at format på input.

ad. 1: Hvem er skyldneren, hvor meget skylder han, hvor bor han. ad. 2: Kommunerne ved forhåbentligt, hvad der skyldes, af hvem, og skyldners bopæl. ad. 3: Første aktivitet er ubetinget, at der etableres en "oversættenøgle" til hvert af de forskellige kommunale systemer, så input data er ens formatteret.

Noget tyder på, at man har udviklet systemet med udgangspunkt i Inputdata fra kommunerne en kommune ad gangen, og at man nu står med 47 varianter af den software, der "vender ind mod" skatteforvaltningen

8. september 2019 kl. 11:01
Kontrolcenter for Danmarks centrale telenetværk flytter fra Frederiksberg til Rumænien (Version2)

Forklaringen er efter min mening, at lønniveauet nok er lavere i Rumænien end i Danmark. Som jeg ser det, er det endnu en smutter fra "økonomistyrene", som stadigvæk grasserer på Christiansborg. Jeg savner en begrundelse for at lade kontrollen af en kritisk samfundsfacilitet "forsvinde" til udlandet.

23. juli 2019 kl. 18:19
Interxions datacenter brød sammen: »Vandet fossede populært sagt ud af køleanlægget« (Version2)

Hvorfor er der ikke et komplet back - up på kølingen. Det må siges at være en "kritisk komponent".

Hvor mange billister får for eksempel mon en parkeringsbøde? Eller hvor mange får et "gebyr" for forsinket betaling af forfaldne månedsregninger?

2. juli 2019 kl. 13:06
Djøf-kommission: Behov for teknologitilsyn til kontrol af techgiganter (Version2)

Jeg synes, at "djøfferiet" hellere skulle se at få gjort noget ved den udbredte mangel på kendskab til:

1: Prisens afhængighed at udbud og efterspørgsel. 2: Dobbelt bogholderi betyder ikke, at pengene kan bruges 2 gange. 3: Forklare begrebet "økonomisk råderum", hvor der tilsyneladende "vælter" penge ind i statens budgetter.

21. juni 2019 kl. 23:38
Professor om ny redningsplan for Sundhedsplatformen: Jeg tror ikke på den (Version2)

Hvor mange lægesekretærer kan der ansættes i stedet for at begynde forfra?

1. oktober 2018 kl. 15:06
Milliarddyr udskiftning: Skat har forældede it-systemer fra 1960'erne (Version2)

[quote]..Er dette ny viden?[quote]

Altså, nu er der så meget "ged" i den, at man foreslår, at der begyndes helt forfra, og det kan efter min mening tolkes derhen, at problemerne har været kendt længe, og at dette er en "feje under gulvtæppet" - manøvre.

Officielt har systemerne fungeret rimeligt, men har de nu også det? Eller skal vi forvente, at skeletterne vil vælte ud af skabet?

29. august 2018 kl. 12:41
FN kårer Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering (Version2)

[quote]...Danmark som verdensmester i offentlig digitalisering...[quote]

Du milde moses!!!

20. juli 2018 kl. 12:02
Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år (Version2)

[quote]..Hvad har de så forestillet sig? At hospitalerne skal gå tilbage til papir-journaler?[quote]

Papirjournaler. Hvorfor egentlig ikke?

1: Sundhedsplatformen flytter arbejde fra HK - overenskomst (lægesekretærer) til lægeoverenskomst- det bliver sagsbehandlingen dyrere af.

2: Der er givetvis mange ældre læger, der ikke er rutinerede IT-brugere og derfor langsommere i indtastningen - det bliver sagsbehandlingen langsommere af.

3: Jeg kender ikke til, at det gamle "papir-diktafon-lægesekretær" system var dårligt, mennnn - øhh det hører jeg en del om vedrørende sundhedsplatformen.

Jeg kunne godt tænke mig, at grundspecifikationen inklusive opdateringer blev offentliggjort i "Ingeniøren", så alle vi, der har lavet grundspecifikationer kunne få et godt grin.

4. juli 2018 kl. 12:40
‘Arrogant’ sagde overlæge, da chef for Sundhedsplatformen fremlagde resultater (Version2)

Det "ulmer" stadigvæk, og denne status om sundhedsplatformen er efter min mening blot pakke problemerne ind i vat.

I "Hjernekassen" i DR P1 i dag fik sundhedsplatformen "et skud for boven" af en overlæge på Rigshospitalet.

Han påpegede specielt, at han brugte meget til på indtastning, og klagede over, og brokkede sig over, at lægesekretærerne var fyret.

Kan nogen forklare mig hvordan man sparer ved at flytte arbejde fra HK - overenskomst til lægeoverenskomst.

26. marts 2018 kl. 13:22
Fire ud af ti udviklere dropper tests på grund af release-pres (Version2)

I en kommentar til Leder af Henning Mønsted 2. juni 2017 i Ingeniøren, kaldte jeg det at holde generalprøve og premiere samtidig for en opskrift på fiasko.

Der synes nu at foreligge et bevis på påstanden.

23. oktober 2017 kl. 15:21
Overlæge til ingeniør Jan Kold: Sundhedsplatformen bringer potentielt patienter i livsfare (Version2)

"CITAT..Den faglige vurdering er at henvendelsen til 1813 ikke skulle være håndteret af en jordemoder men af en speciallæge i almen medicin..."CITAT"

Hvis det virkelig er tilfældet, så er der en forklaring på fejldiagnosen, men hvem har kunnet finde på en sådan sænkning af kompetenceniveauet!

Her er måske et af problemerne, nemlig at forbindelsen mellem læge og patient afskaffes.

13. oktober 2017 kl. 15:12
Overlæge til ingeniør Jan Kold: Sundhedsplatformen bringer potentielt patienter i livsfare (Version2)

@Henrik Sørensen.

I går var der i tv avisen et indlæg om tre unge mennesker, der var døde af meningitis.

Nu er meningitis en sjældent forekommende sygdom, og døden kunne efter min mening være resultatet af et "tryk" på knappen.

For at "fange" diagnosen, skulle der åbenbart have været mere erfaring "på banen".

11. oktober 2017 kl. 15:03
Overlæge til ingeniør Jan Kold: Sundhedsplatformen bringer potentielt patienter i livsfare (Version2)

[...Jeg har meget svært ved at se hvordan du sagligt kan komme fra DNA til en slutning om at SP ikke virker på grund af menneskets DNA mangfoldighed ... sorry to say...]

Det gør jeg heller ikke. Udgangspunktet er SP's "trykknap", Men hvor rammer den i "bunken" af genteknologiens mangfoldige løsningsmuligheder?

Her kommer lægelig erfaring ind i billedet, og efter min mening er det hovedbudskabet i indlæggene fra sundhedssektoren.

8. oktober 2017 kl. 17:20
Overlæge til ingeniør Jan Kold: Sundhedsplatformen bringer potentielt patienter i livsfare (Version2)

CITAT"..En rigtig ingeniør-løsning, hvor patienternes problemer standardiseres, systematiseres og forenkles..."CITAT

CITAT"...Så kan man jo principielt have en knap i systemet, hvor der står ”blindtarmsbetændelse” eller ”brækket ben” CITAT

Nu er det min mening, at gen-teknologien for længst har dokumenteret, at der ikke er to mennesker, der er helt ens, og derfor kan "ingeniør-løsningen" ikke bruges, hvilket vil sige, at sundhedsplatformens standardpatient ikke eksisterer dvs. at SP hviler på en fejlagtig forestilling om patienterne.

7. oktober 2017 kl. 13:58