Claus Hindsgaul

Energikrise presser plastgenanvender: »Den grønne omstilling har fået et hak« (WasteTech)

Trist at høre hvordan krisen rammer de nye genanvendelseskæder.

Overraskende detalje at prisen på nyvarer (virgin plast antager jeg) er faldende mens energibærere generelt stiger i pris. Jeg ville have troet at de fulgtes nogenlunde ad - og dermed hjælpe til at bære en højere pris for rplast. Men det er måske fordi et øget forbrug af olieprodukter medfører en øget "biproduktion" af naphta o.lign.?

25. oktober kl. 10:11
Kommuner sender mad- og drikkekartoner til genanvendelse i blinde (WasteTech)

Der er selvfølgelig ingen tvivl om at indsamlingen gør en forskel...

Det gør en forskel i besværet i husholdningerne og omkostningerne til indsamlingen. Og så vil hver sorteret mælkekarton reducere mængden i restaffalds-fraktionen, som er den alle måler og stirrer på.

Der hvor vi så ikke ved om det gøren positiv forskel er på klimaet og andre miljøparametre. Den kan være negativ. Men ligesom for plasten er det svært at få beskrevet hvordan det reelt genanvendes. Og så er det jo også langt nemmere at måle og snakke om størrelsen af restfraktionen...

13. oktober kl. 12:47
Cirkulær fjernvarme? Silkeborg Forsyning vil skrue op for energiudnyttelse af borgernes haveaffald (WasteTech)

Det står ingen steder i artiklen, men beskriver den ikke helt specifikt en Dall-kedel? I så fald er Sorø løbet i forvejen, da Sorø Fjernvarme netop har indviet en 12 MW kedel fra Dall Energy fyret med have/park-affald.

"Pyrolytisk forbrænding" er da vist i øvrigt bare en overkompliceret måde at sige forbrænding på.

7. oktober kl. 13:32
ARC blev overhalet indenom i CO2-ræs: »Jeg kan love dig for, at jeg er bitter over det« (WasteTech)

Jo, man kan sælge en lille smule til bryggerierne o.lign. Men lige nu er der ikke aftag til de mængder, man fanger fra store CC-anlæg. CO2 kan også bruges til synes (med brint) til diverse E-fuels på PtX-anlæg - såsom methan, methanol og jet-fuel.

PtX findes ikke i større skala endnu, men der er mange projekter på vej. De kræver samtidig enorme mængder VE-strøm, så der er flere store infrastrukturer der skal spille sammen.

I realiteten får man brug for både lagring og PtX for at kunne bruge relevante mængder CO2 fra diverse carbon capture-anlæg, hvis de får den udbredelse de spås for tiden.

Jeg synes at det giver god mening at satse på lagring indtil de andre store aftagere rent faktisk findes.

23. august kl. 16:23
Stor affaldsvirksomhed advarer mod europæisk affaldsmangel til forbrænding (WasteTech)

Ved første øjekast ser det jo supergodt ud at der er så lidt affald tilbage i Europa, at man ikke engang kan fylde forbrændingsanlæggene mere.

Men hovedbudskabet er at der lige nu mangler infrastruktur, da der fortsat er rigeligt med affald som ender på lossepladser rundt omkring i stedet for at blive udnyttet som energiresource.

Vi sender mange lastbiler sydpå med plast m.m. til sortering. Men der er åbenbart ikke lastbiler nok til også at sende det tilbage, når de brugbare dele er pillet ud. Her vil de kommende lokale danske sorteringsanlæg både bidrage til mindre transport og mere indenlandsk brændsel.

5. maj kl. 13:43
Se listen: Disse anlæg importerer mest affald til forbrænding (WasteTech)

... hvor er listen fra overskriften i øvrigt henne? Er det den, blokeres af den boks som kræver at jeg accepterer alle jeres markedsførings-cookies for at vise sit indhold?

26. april kl. 09:44
Se listen: Disse anlæg importerer mest affald til forbrænding (WasteTech)

Mangler eksporten ikke i dette billede af øget udveksling af affald over grænserne? Der sendes bl.a. en del affaldstræ til Sverige og andre steder hvor afgiften på forbrænding af affaldstræ er lavere. Desuden sendes en hel del affaldsplast ud af Danmark til forbrænding i andre lande (sammen med en mindre andel som det lykkes at genanvende). Det må vel trække i modsat retning når Dan Jørgensen er ked af import af fossilt affald, der kommer til at tælle med i vores mål for national udledning af fossil CO2.

26. april kl. 08:27
Fynske affaldsanlæg vil levere indfanget CO2 til fremtidens plastkredsløb (WasteTech)

Ifølge mine beregninger er tilmed billigere end at samle det ind ved husstanden og genanvende det mekanisk – i hvert fald for den blandede plast, som ikke er særligt attraktiv at genanvende mekanisk, og det er omkring halvdelen af al plast, der brændes i dag.

Det lyder interessant, da E-plast selvsagt er ret energitungt (ligesom anden PtX). Kan vi se beregningerne eller få lidt info om de antagelser, Henrik har baseret dem på?

28. januar kl. 13:50
Ekspertpanel: »Vi skal i gang nu – ellers kommer vi til evig tid til at betale resten af Europa for at løse vores affaldsproblemer« (WasteTech)

Super godt! Et hieraki med fokus på kvalitet er et rigtigt godt og vigtigt indspark!

Den rene fokus på at downcycle flest mulige tons er ikke den bedste løsning for klima og miljø. De grundlæggende mål er jo at øge cirkulariteten og mindske mængden af nyt fossilt input, som hentes op af jorden - og derfor er kvalitet i genanvendelsen mindst ligeså vigtigt som mængder.

9. december 2021 kl. 09:54
Høj reel genanvendelse kan gøre en reel forskel (WasteTech)

Hej Ejvind, Godt indspark og en rigtig god - og faktisk lidt banebrydende retning I udstikker. For andres skift fra "tons udsorteret med henblik på..." til "tons sendt til reel genanvendelse" frigør sig ikke fra at målsætningerne udelukkende går på vægt.

Som IDAs ekspertpanel for nylig meget fornuftigt pegede på med deres opdaterede version af affaldshierakiet, så er kvaliteten i genanvendelsen også meget vigtig (jeg ville sige vigtigere end vægt).

Hvis vi går bag om målet med mest muligt genbrug, så er de bagvedliggende mål jo en øget cirkularitet og i sidste ende at hente mindst mulig nyt fossilt kulstof op af jorden. Her hjælper det ikke meget at blande mest muligt "skrammel-plast" i produkterne eller opfinde nye genbrugsplast-produkter, som man ellers aldrig ville have lavet i massivt plast (trafikpæle, støjskærme, bænke, hegn, legepladser, ...). Her batter det at prioritere kvalitet. Og der er rigtig meget affaldsplast som vi jo godt ved at der ganske enkelt ikke findes teknologier til at lave til kvalitetsplast ud af - uanset hvor mange penge vi binder i halen på det.

9. december 2021 kl. 09:49
Ny plastemballage til fødevarer kan gøre genanvendelse langt nemmere (WasteTech)

Det er et vigtigt skridt hen imod at gøre mere affaldsplast genanvendeligt. Men jeg håber at de også ser på design-from-recycling, så der snart bliver et væsentligt marked for affaldsplast som IKKE har virgin kvalitet. Ellers kan de let ende med at man løser monopolymer-udfordringen ved at bruge rafinnerede lag af f.eks. LDPE på LLLDPE på HDPE - og dermed ikke kan bruge de xxPE-blandinger som sorteringen giver som input.

18. november 2021 kl. 10:59
Sådan fungerer teknologien bag Holy Grail – og sådan kan den ændre affaldssortering (WasteTech)

Holygrail har et virkeligt spændende potentiale for at åbne for højere kvalitet i genanvendelsen. Men man skal huske at det "bare" er en rigtig smart sensor-teknologi. Selve sorteringen og genanvendelsesteknologierne er de samme. Den har potentiale ifbm. EPR-afregning - og kan give nye muligheder for ny "semi-closed loop" recycling af udvalgte produktgrupper. Men dem der har set DR's udmærkede nye serie "Hvorfor plastic" vil vide at selv den bedste håndsortering er ligemeget for de fleste multipolymer-produkter, da der ikke findes teknologi til at genanvende dem - medmindre, naturligvis, man sender det til magikerne hos Terracycle :-).

4. november 2021 kl. 09:06
Skrot frelst symbolpolitik – lad Danmark brænde affaldet (WasteTech)

Naaaarhh. Udvinding og forarbejdning af produkterne er jo sket af alle mulige andre årsageri forbrugerledet end at generere et brændsel. Så det giver da ikke meget mening at belaste affaldshåndteringen med produktionens embedded energi. Så skulle biogas vel også belastes med det enorme fodaftryk fra foder til og bøvser fra de køer der leverer gylle - og produktionen (inkl. emballering og transport) af alle de fødevarer m.m. der endte som organisk affald?? Og glasgenanvendelse skulle belastes for produktion af de flasker, der "vel må være lavet med det ene formål at ende til omsmeltning"???

2. november 2021 kl. 12:58
CO2-fangst er Danmarks nye klimavåben - men spørgsmål om teknologien står i kø (WasteTech)

Lasse, du har ret i at CO2'en ved anvendelse i en lastbil alligevel bliver frigivet- dog kun een gang i stedet for to. Derfor skal det heller ikke "klattes væk" i maskiner med bedre alternativer på sigt. Derfor snakkes der i dag mest om flybrændstof, shipping og erstatning af fossilt kulstof-input i kemisk industri. Husk dog at det kun er omkring halvdelen af CO2'en fra affaldsforbrænding, som er baseret på fossil udvinding.

27. oktober 2021 kl. 08:51
Problemfraktioner kan sætte tilliden til affaldssortering under pres (WasteTech)

Eksperterne har svaret 4.2 ud af 7 på at klimabelastningen ved indsamling og genanvendelse af plast overstiger klimagevinsten. Hvor højt skulle tallet have været for at Aske ikke så det som en enstemmig opbakning til hans udmelding om det modsatte?

15. oktober 2021 kl. 14:33
Elektrisk pyrolyseanlæg vil årligt genanvende 20.000 ton plast fra Østjylland (WasteTech)

Hej Finn. Jo, man farver i stor stil plast master batches sort - især genbrugsplast (autostole o.lign.). Den billigste og mest udbredte måde er rigtigt nok at bruge carbon black, hvilket iøvrigt har den væsentlige ulempe at plasten ikke efterfølgende kan sorteres med NIR-teknologi. Men man får slet ikke carbon black ud af plastpyrolyse. Alle andre plast-pyrolyseanlæg får en form for "black carbon-containing solid residue", som er noget helt andet end de veldefinerede submikrone kulstofkugler, der udgør carbon black. Så det gør Makeen nok også. Pyrolyse af DÆK frigiver carbon black, men det er fordi der er masser af carbon black i dæk.

8. september 2021 kl. 09:45
Affaldssorteringens »hellige gral« skal testes i Danmark (WasteTech)

Det bliver spændende at følge HolyGrail2.0. Hvis de tekniske udfordringer kan klares, har den et stort potentiale for at forbedre kvaliteten i sorteringen. Måske kan close-loop recycling af udvalgte produkter fra blandet plast blive mulig - og en mere retfærdig fordeling af udgifterne mellem producenterne i ERP.

7. september 2021 kl. 12:11
Elektrisk pyrolyseanlæg vil årligt genanvende 20.000 ton plast fra Østjylland (WasteTech)

Uden at komme for langt ind på hvordan, så kan jeg fortælle, at vi har cracket koden

Ja, I har i hvert tilfælde ikke afsløret for meget.

Men har I demonstreret jeres proces nogen steder? Hvor god en højkvalitetsolie kan I få ud af plast med PET (og ifølge jeres hjemmeside PVC)?

Hvis I ikke har afprøvet jeres proces andre steder (ikke så vidt jeg kan se) og slet ikke vil komme ind på hvorfor I tror den er bedre, hvad skal vi så bygge vores tillid til jeres banebrydende proces og mange løfter på?

7. september 2021 kl. 10:10
Industripartnere investerer milliarder i at knække plastkurven: »Den private sektor har indset, at de har et ansvar« (WasteTech)

Med historier som ikke understøttes af virkeligheden, stikker Alliancen blår i øjnene på beslutningstagerne. Tag f.eks. "All plastics are technically recyclable, so what’s holding us back?" https://endplasticwaste.org/en/our-stories/all-plastics-are-technically-recyclable-so-whats-holding-us-back. Det er fint at I bidrager til at forbedre situationen - og det tror jeg på at I gør. Men Alliancens kommunikation giver indtryk af at det højere formål synes at være at underspille plastens udfordringer voldsomt. Der er endda beslutningstagere der så ivrigt vil tro på det glade budskab at de f.eks. begynder at planlægge kapaciteter efter at der nok ikke går noget plastaffald til termisk behandling i fremtiden.

24. juni 2021 kl. 08:30
Ny metode genanvender metal uden omsmeltning (WasteTech)

På trods af billede af dåser, går jeg ud fra at aluminiummet skal renses for lak, coating m.m. før denne proces.

I så fald kan den være super-velegnet til med lavt energiforbrug at "sammensintre" de aluminiumspartiker, der genvindes fra bundasken fra forbændingsanlæg hos bl.a. AFATEK. Disse er jo netop termisk renset i modsætning til aluminium fra metal-spanden.

9. juni 2021 kl. 10:05