Frans Skovholm

Overførsel af personoplysninger til tredjelande: Hvad er muligt? (ComplianceTech)

Det er helt korrekt, at det er et komplekst område, hvor særligt tredjelandsoverførsler til USA er i fokus.

Vi er meget enige i, at udarbejdelse af SCC, herunder særligt TIA’en er en kompleks og tidskrævende opgave. I artiklen deler vi denne opgave op i bider for at gøre en ellers kompliceret opgave mere spiselig.

Der er fortsat ikke meget praksis på området, hvorfor vi må afvente og se hvad praksis bliver fremover.

18. januar kl. 15:10