Peter Dyrelund

Stor undersøgelse viser, at plug-in hybridbiler i Danmark udleder dobbelt så meget CO2 som tilladt (MobilityTech)

Tilladt forbrug for en PHEV??

Der står mange steder i artiklen noget vrøvl om, at PHEV-bilerne udleder mere CO2, end de må. Ja, selv i overskriften står der, at de udleder mere CO2 end tilladt.

Men der er ingen grænser for, hvad der er "tilladt".

PHEV-bilerne bliver målt af nogle tekniske tjenester i forbindelse med godkendelsen af bilerne. Og det er en nøje beskrevet kørselscyklus og beregninger, som danner basis for det EU-typegodkendte forbrug og CO2-udslip. Så der er ikke noget med, at nogen snyder, eller at bilerne udleder mere "end tilladt". Der er ingen grænse i skattelovgivningen for faktisk forbrug. Skattelovgivningen (afgiftsreglerne) er blot baseret på de officielle EU-tal.

Jeg kunne tro, at Skatteministeriets undersøgelse via Danmarks Statistik holdes lidt tilbage, fordi de har opdaget, at dem, der har formuleret undersøgelsens spørgsmål, ikke har haft et klap forstand på PHEV-biler. Jeg blev anmodet om at bidrage, og ét af spørgsmålene lød noget i retning af: "Hvor tit tanker du benzin på bilen?" Og de fire svarmuligheder var 1, 2, 3 eller flere gange om måneden. Men hvad skal man så svare, når man som jeg tanker 2-3 gange OM ÅRET?

29. januar kl. 13:50