Claus Jensen

MitID-stormløb på danske banker: Får op til 50.000 support-opkald om ugen (Version2)

Digitaliseringsstyrelsen har lavet en undersøgelse af borgernes it-kompetencer. Jeg mener, at man kunne konkludere, at 22 procent af borgerne må betragtes som værende it-inkompetente eller it-udfordrede. Med den viden i bagagen kan man undre sig over, at man har sendt såkaldte selvbetjeningsløsninger på gaden, som i høj grad udfordrer disse borgere. Det efterlader mig med et par spørgsmål:

  1. Mon myndighederne (Digitaliseringsstyrelsen) rent faktisk har lært noget af vanskelighederne med at følge denne proces?
  2. Kan man forestille sig, at man fremover rent faktisk orienterer ordentligt om sådanne selvbetjeningsløsninger?
  3. Når man nu ved, at så mange borgere mangler it-kompetencer, hvad vil myndighederne så gøre ved dét?
  4. Hvis det er bankerne, der skal sørge for at få borgerne til at skifte fra NemID til MitID, hvad så med de borgere, som ikke benytter netbank?

Det angives ofte i debatten, at det specielt er ældrestyrken, som mangler it-kompetencer. Det er ikke min erfaring - jeg ser inden for alle aldersgrupper et meget stort spænd, når det drejer sig om it-kompetencer. Der er masser af unge og voksne mennesker, som har problemer med at anvende offentlige systemer, ligesom der er masser af ældre mennesker, som ikke har nogen problemer med at gøre det. Jeg tror, man skal være meget varsom med at knytte kompetencer alt for tæt sammen med alder.

28. april kl. 11:11
Værdig alderdom for vores grå it-guld! (Version2)
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Skat bruger oplysninger, som burde være destrueret (Version2)

"For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse. "

Hmm...

21. august 2017 kl. 11:06